Συνήγορος του Πολίτη Ιούνιος-Ιούλιος 2014 – Δελτίο 37

Παρουσιάζουμε τρία θέματα από το Δελτίο του Συνηγόρου, τα οποία αφορούν σε θέματα ισότητας των δύο φύλων.

Παρεμβάσεις:

Άμεση διάκριση λόγω φύλου σε βάρος μητέρας ανηλίκου

Γυναίκα, υπάλληλος σε ιδιωτική εταιρεία από το 1976, κατήγγειλε ότι της κοινοποιήθηκε καταγγελία της σύμβασης εργασίας της με την αιτιολογία ότι εντός του 2013 συμπλήρωσε το 55ο έτος της ηλικίας της και συνεπώς είχε τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ως μητέρα ανηλίκου. Ωστόσο, η αναφερόμενη δεν επιθυμούσε τη συνταξιοδότησή της. Μετά τη διερεύνηση της υπόθεσης ο Συνήγορος με πόρισμά του κατέληξε ότι η ενέργεια αυτή από την πλευρά της εργοδότριας εταιρείας συνιστά διάκριση λόγω φύλου. Συγκεκριμένα, κανείς άνδρας εργαζόμενος στην εταιρεία, της ίδιας ηλικίας και με τα ίδια κριτήρια (αριθμό ενσήμων, ανήλικο τέκνο), δεν βγήκε στη σύνταξη υποχρεωτικά αλλά προφανώς ακολουθήθηκαν άλλα κριτήρια για αυτούς.

Περισσότερες πληροφορίες

Προτάσεις με θετική εξέλιξη:

Άδειες διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους

Εν όψει της έναρξης ισχύος του νέου Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, ο Συνήγορος επισήμανε τον κίνδυνο να μείνουν απροστάτευτες οι πιο ευάλωτες ομάδες αλλοδαπών, όπως τα θύματα ρατσιστικής βίας και εμπορίας ανθρώπων, ειδικές κατηγορίες ανηλίκων και οι ασθενείς, καθώς και όσοι ήδη είχαν λάβει ειδική άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Στη συνέχεια, το νομοθετικό κενό καλύφθηκε προσωρινά βάσει εξουσιοδοτικής διάταξης με την ΚΥΑ 30651/3.6.2014.

Περισσότερες πληροφορίες

Δράσεις:

Ραδιοφωνικά μηνύματα για την ισότητα των φύλων

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη της δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη, ως φορέα παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές» δημιούργησε ραδιοφωνικά μηνύματα, τα οποία αναφέρονται σε διάφορα ζητήματα ισότητας των φύλων και τα οποία θα μεταδίδονται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2014.

Περισσότερες πληροφορίες

Σ.Β.