Μελέτη για την ισότητα των φύλων στην Ελλάδα

H πολιτική της Ισότητας των δύο φύλων στην Ελλάδα

Η μελέτη συντάχθηκε από την Δόκτωρα Κωνσταντίνα Δαβάκη, στο London School of Economics and Political Science. Ζητήθηκε από την επιτροπή Γυναικείων Δικαιωμάτων και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Συνοπτικό σημείωμα Παρουσίασης

Αυτή η μελέτη δίδει μια πανοραμική εικόνα της πορείας της νομοθεσίας για την ισότητα και τις πολιτικές της Ελλάδας από τη δεκαετία του 1980 στα πεδία της απασχόλησης, εργασίας/συμφιλίωσης με οικογένεια, λήψης αποφάσεων, υγείας και βίας κατά των γυναικών. Τα επιτεύγματα και οι κατακτήσεις στην περίοδο πριν το 2009 βρίσκονται σε κίνδυνο στο σημερινό κλίμα της εντονότερης ύφεσης που γνώρισε η χώρα από το τέλος του ΙΙ Παγκοσμίου Πολέμου. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στις πλευρές της ισότητας που επλήγησαν περισσότερο από τα μέτρα λιτότητας και απαιτούν παρέμβαση.

Οι απόψεις που εκφράζονται αποτελούν αποκλειστικά ευθύνη της συγγραφέως, και δεν εκπροσωπούν απαραίτητα την επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Μωβ ευχαριστεί το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου, Σχολή Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Γυναικείων Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου για την διαρκή ενημέρωση που προωθεί, όπως και την παρούσα.

Διαβάστε τη μελέτη στα Αγγλικά εδώ