Για ειρήνη με διάρκεια, ακούστε τις γυναίκες

Ο Αβραάμ απέτυχε στη δοκιμασία που του έβαλε ο Θεός. Ήταν πρόθυμος να θυσιάσει το γιο του. Γι’αυτό ο Θεός αναγκάστηκε να στείλει έναν άγγελο για να τον σταματήσει. Η Σάρα θα είχε περάσει τη δοκιμασία. Η Άγαρ θα είχε περάσει τη δοκιμασία. Είναι καιρός να αναλάβουν οι γυναίκες. Είναι καιρός να αναγνωρίσουμε το ρόλο μας: πρέπει να υπερασπιστούμε τα παιδιά μας. Δεν πρέπει να τα στέλουμε να υπερασπιστούν αυτά εμάς.

Διαβάστε περισσότερα στο αγγλικό κείμενο.