Οι γυναίκες ζητούν Κλιματική Δικαιοσύνη

Παγκόσμια πορεία για την Κλιματική Αλλαγή: οι γυναίκες ζητούν Κλιματική Δικαιοσύνη

Χιλιάδες γυναίκες, φεμινίστριες, ακτιβίστριες και μέλη τοπικών, εθνικών και διεθνών γυναικείων οργανώσεων διαδήλωσαν στις 21 του Σεπτέμβρη, μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο σε μεγαλειώδεις πορείες σε όλο τον κόσμο – με εντυπωσιακότερη όλων την πορεία στη Νέα Υόρκη – για να διακηρύξουν ότι «δεν μπορεί να υπάρξει κλιματική δικαιοσύνη χωρίς δικαιοσύνη ανάμεσα στα φύλα». Με το σύνθημα αυτό αναγνωρίζεται ότι οι γυναίκες, ιδιαίτερα στον παγκόσμιο Νότο, παρότι έχουν συμβάλλει λιγότερο στην υπερθέρμανση και στην υποβάθμιση του πλανήτη, είναι αυτές που πλήττονται περισσότερο από την περιβαλλοντική καταστροφή που προκύπτει από τα μη βιώσιμα πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής. Δείχνει επίσης ότι οποιαδήποτε ειλικρινής προσπάθεια καταπολέμησης του κλιματικού χάους θα επιτευχθεί μόνο μέσα από μια αλλαγή μοντέλων ηγεσίας, με τις γυναίκες και τους άνδρες να εκπροσωπούνται ισότιμα στη λήψη αποφάσεων, σε όλα τα επίπεδα.

Κι εδώ οι γυναίκες έκαναν τη διαφορά για άλλη μια φορά. Γιατί ενώ τα συνθήματα που κυριάρχησαν στην παγκόσμια κινητοποίηση με πρωτοβουλία της AVAAZ περιορίστηκαν σε «απολίτικα» αιτήματα για «καθαρή, πράσινη ενέργεια», απογυμνώνοντάς την από ένα σαφές πολιτικό πλαίσιο – πού πήγαν άραγε τα πολιτικά συνθήματα όπως «Αλλάζουμε το σύστημα», «Ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός» των προηγούμενων χρόνων; – οι γυναίκες διεκδικώντας την ταύτιση της κλιματικής δικαιοσύνης με την ισότητα ανάμεσα στα φύλα έθεσαν το πολιτικό πλαίσιο της διαμαρτυρίας κατά της κλιματικής αλλαγής.

Στο πλαίσιο της ανάδειξης των κοινωνικών και έμφυλων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, η κινητοποίηση των γυναικών επανέφερε το αίτημα για ένα νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης με ασφαλή συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μια πιο δίκαιη κατανομή της εξουσίας, των φυσικών πόρων και του πλούτου μεταξύ χωρών, μεταξύ πλούσιων και φτωχών, μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Χριστίνα Κούρκουλα

…………………………………………………………….

Από τις διαδηλώσεις στην Αθήνα:

Από τις διαδηλώσεις στον κόσμο:……………………………………………………………………………………………..

photo (1).JPG

   raging grannies.jpg

Πηγή: www.wedo.org