Συνήγορος του Πολίτη: Θέματα ανισότητας λόγω φύλου

Συνήγορος του Πολίτη

Θέματα ανισότητας λόγω φύλου – Παρεμβάσεις της Αρχής

Ενημερωτκό Δελτίο Νο. 38

Προτάσεις με θετική έκβαση:  Επέκταση του ορίου των 14 μηνών για τη λήψη άδειας ανατροφής από το στρατιωτικό προσωπικό

Το Υπουργείο Άμυνας ανταποκρίθηκε σε εισήγηση του Συνηγόρου για την παράταση του 14μηνου της άδειας ανατροφής τέκνου για εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορούν και οι δύο γονείς να απολαμβάνουν πλήρη δικαιώματα. Έτσι επέκτεινε το όριο αυτό στους 30 μήνες.

Πληροφορίες

Διάκριση λόγω φύλου στην καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Μετά από διαμεσολάβηση του Συνηγόρου, γυναίκα υπάλληλος που εκτελούσε χρέη οδηγού σε νοσοκομείο έλαβε το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που μόνο εκείνη, από τους συναδέλφους της οδηγούς, δεν λάμβανε.

Πληροφορίες

…………………………………………………………………………..

Παρεμβάσεις:

Προβλήματα στη χορήγηση επιδόματος τοκετού από το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)

Ο Συνήγορος παρενέβη προς τον Τομέα Υγείας και Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, ώστε να χορηγηθούν κατά το χρονικό διάστημα πριν από την ένταξη του τομέα στον ΕΟΠΥΥ τα επιδόματα τοκετού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τότε ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την κάλυψη της μαιευτικής περίθαλψης.

Τελικά, και μετά από πολλές παρεμβάσεις, η νομική υπηρεσία του Ταμείου δέχθηκε την ικανοποίηση του αιτήματος των συγκεκριμένων ασφαλισμένων γυναικών.

Πληροφορίες