Ανάκτηση πατρικού επωνύμου από έγγαμες γυναίκες

Ανάκτηση επωνύμου από έγγαμες γυναίκες – σε ποιες περιπτώσεις γίνεται;

Η ανάκτηση επωνύμου γίνεται στις περιπτώσεις όπου έχει τελεστεί γάμος πριν το νόμο περί ισότητας των δύο φύλων (Ν 1329/83) δηλαδή φορά στην ανάκτηση πατρικού επωνύμου έγγαμης που έχει παντρευτεί πριν την 18/ 02 / 1983 και επιθυμεί να ανακτήσει το πατρικό της όνομα. Οι ενδιαφερόμενες πρέπει να απευθυνθούν στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έχουν δηλώσει τον γάμο τους.

Ανάκτηση επωνύμου από έγγαμες γυναίκες – τι δικαιολογητικά απαιτούνται;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι η ταυτότητα της ενδιαφερόμενης και η αίτηση που χορηγείται από το Ληξιαρχείο του τόπου όπου έχει δηλωθεί ο γάμος τους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση της ενδιαφερομένης, στο ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας.

2. Αστυνομική ταυτότητα της ίδιας.

3. Υποβολή από την ενδιαφερόμενη σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, η οποία είναι αμετάκλητη.

Αν ο γάμος τελέστηκε σε άλλο δήμο, από αυτό του τόπου κατοικίας, απαραίτητη είναι η ληξιαρχική πράξη του δήμου όπου τελέστηκε ο γάμος. Αποστέλλεται υπηρεσιακά , από το ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας, η έκθεση ανάκτησης του πατρικού επωνύμου, στο ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του γάμου, καταχωρείται στο περιθώριο και ζητείται πλέον ληξιαρχική πράξη γάμου με καταχωρημένη την ανάκτηση επωνύμου, από το ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του γάμου.