Εγκρίθηκε ψήφισμα της Α. Κυριακίδου για τη βία κατά των γυναικών από ΚΣΣΕ

Ψήφισμα που κατέθεσε η Κύπρια βουλευτής Αθηνά Κυριακίδου, υιοθετήθηκε ομόφωνα κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Μόνιμης Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) που συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες. Το ψήφισμα καλεί όλα τα κράτη μέλη του Οργανισμού να εκπονήσουν και να εφαρμόσουν εξειδικευμένα προγράμματα θεραπείας και πρόληψης για τους θύτες ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών, σε στενή συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες Αρχές και υπηρεσίες.

Καλεί επίσης όλα τα Κοινοβούλια του Συμβουλίου της Ευρώπης να αναλάβουν δράσεις ευαισθητοποίησης και ευρύτερης ενημέρωσης του κοινού για το περιεχόμενο αυτών των προγραμμάτων.

Η κ. Κυριακίδου, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, είχε καταθέσει νωρίτερα σήμερα το προσχέδιο Ψηφίσματος και Έκθεσή της με τίτλο «Εστιάζοντας στους δράστες για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών», υπό την ιδιότητά της ως Εισηγήτρια της Επιτροπής Ισότητας και κατά των Διακρίσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Όπως ανέφερε, το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών βρίσκεται για χρόνια τώρα στην κορυφή των προτεραιοτήτων της Επιτροπής Ισότητας και κατά των Διακρίσεων της Συνέλευσης. Το Κοινοβουλευτικό Δίκτυο, που συστάθηκε γι’ αυτό το σκοπό και η σχετική Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που τέθηκε σε ισχύ της 1η Αυγούστου 2014, αποδεικνύουν τη σημασία που αποδίδει η Συνέλευση στην πάταξη του απαράδεκτου αυτού φαινομένου που πλήττει την αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών, είπε η Κύπρια βουλεύτρια.

Τόνισε ότι οι προσπάθειες αυτές πρέπει να συνεχιστούν, έως ότου επικυρωθεί η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης από όσο το δυνατό περισσότερα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και συμπεριληφθούν οι διατάξεις της στις εθνικές νομοθεσίες. Η βία κατά των γυναικών πρέπει να αντιμετωπιστεί στην ολότητά της, υπογράμμισε η κ. Κυριακίδου, ξεκινώντας από την αντιμετώπιση των αιτιών που την προκαλούν και που δεν είναι παρά η ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και οι διάφορες εκφάνσεις της.

Η κα Κυριακίδου επεσήμανε το γεγονός ότι, ενώ η Σύμβαση μπορεί να επιφέρει τεράστιες αλλαγές για τους νομοθέτες, εντούτοις η συμβολή της είναι πιο περιορισμένη όσον αφορά στην απαραίτητη αλλαγή νοοτροπίας.