Διαζύγιο και Συνθήκες Διατροφής

Τσιμπινου Ζαφειρένια

ΔΙΑΖΥΓΙΟ: ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ Ή ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ; ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Πολλά μέλη ενδιαφέρθηκαν να ενημερωθούν για τις διαδικασίες και για το κόστος του διαζυγίου. Αναδημοσιεύουμε ένα άρθρο που περιγράφει τα δυο είδη διαζυγίου που προβλέπονται, το συναινετικό διαζύγιο και το διαζύγιο εν αντιδικία. Το συναινετικό είναι η προτιμότερη λύση, διότι ο γάμος λύεται με συμφωνία των μερών, χωρίς τις διενέξεις της αντιδικίας. Με ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των διαζευγμένων, επιλύονται και άλλα σημαντικά θέματα, όπως ιδίως το ζήτημα της επιμέλειας των τέκνων και τα περιουσιακά θέματα. Είναι επίσης η οικονομικότερη λύση. Δυστυχώς όμως δεν είναι πάντα εφικτό να λυθεί ο γάμος συναινετικά, οπότε επιλέγεται η λύση του διαζυγίου εν αντιδικία. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως δεν αρκεί η δίκη για το διαζύγιο, αλλά προκύπτουν και δικαστήρια ως προς την επιμέλεια των παιδιών, τη διανομή των περιουσιακών στοιχείων και άλλα. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα οι σχέσεις των τέως συζύγων να πλήττονται ανεπανόρθωτα πολλές φορές σε βάρος των παιδιών, ενώ παράλληλα τα έξοδα πολλαπλασιάζονται και για τις δυο πλευρές. ΒΛΕΠΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΕΔΩ

MH ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΟ ΓΟΝΕΑ

Συνήθης αγωνία του γονέα που αναλαμβάνει την επιμέλεια των παιδιών, μετά τη διάσταση ή το διαζύγιο, είναι εάν ο γονέας που δεν έχει την επιμέλεια, θα καταβάλλει τη διατροφή που οφείλει για τα παιδιά και τι συμβαίνει αν δεν το κάνει. Με την επιφύλαξη ότι, λόγω του έντονα προσωπικού χαρακτήρα των οικογενειακών υποθέσεων, η λύση που κάθε φορά επιλέγεται (δηλ. αν θα γίνει κατάσχεση, μήνυση ή και απολύτως τίποτα από τα δυο) είναι συνισταμένη πολλών – συχνά καθαρά προσωπικών και πάντως μη νομικών – κριτηρίων, δημοσιεύουμε σχετικό άρθρο, στο τελευταίο κομμάτι του οποίου σημειώνεται ότι: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΓΟΝΕΑ Αν από την στιγμή που έχει κοινοποιηθεί προς τον υπόχρεο γονέα η απόφαση που καθορίζει το ύψος της διατροφής με επιταγή προς πληρωμή επισυναπτόμενη στην απόφαση και δεν καταβάλλει την διατροφή προς το τέκνο ο υπόχρεος γονέας, μπορεί ο έχων την επιμέλεια του τέκνου γονέας, να κινήσει την διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, ήτοι κατάσχεσης της ακίνητης και κινητής περιουσίας του και στη συνέχεια να προβεί σε πλειστηριασμό με σκοπό να ικανοποιηθεί η χρηματική απαίτηση που απορρέει από την δικαστική απόφαση που καθορίζει το ύψος της διατροφής. Αν ο υπόχρεος γονέας δεν διαθέτει περιουσία, τότε για να ικανοποιηθεί η χρηματική απαίτηση μπορεί να γίνει κατάσχεση εις χείρας τρίτου, δηλαδή αν εργάζεται μπορεί να γίνει κατάσχεση στα χέρια του εργοδότη από τον μισθό του υπόχρεου. Τέλος, η παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή από τον υπόχρεο γονέα συνιστά ποινικώς κολάσιμο αδίκημα, το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης μέχρι ενός έτους και αποτελεί διαρκές έγκλημα το οποίο δεν παραγράφεται σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθεσία. Για να καταδικαστεί ο υπόχρεος γονέας στην ανωτέρω ποινή, θα πρέπει προηγουμένως να έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατόπιν μηνύσεως, η οποία λειτουργεί ως μέτρο πίεσης για την καταβολή της οφειλόμενης διατροφής. Αν και πάλι ο υπόχρεος γονέας δεν συμμορφωθεί μέχρι την δικάσιμο που θα έχει οριστεί, τότε κατά την δικάσιμο το μόνο βέβαιο είναι ότι θα καταδικαστεί. ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΤΑΝ Ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Πολλά μέλη ρωτούν τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο γονέας που οφείλει διατροφή δεν έχει εισόδημα ούτε κινητή ή ακίνητη περιουσία, ώστε να γίνει κατάσχεση. Σε αυτή την περίπτωση, δεν παύει να οφείλεται διατροφή, το δικαστήριο δηλαδή, ακόμα και εάν ο υπόχρεος δηλώσει άνεργος και χωρίς περιουσία, θα επιδικάσει διατροφή έτσι και αλλιώς, αν και μειωμένη, διότι θεωρείται ότι ο υπόχρεος οφείλει έτσι και αλλιώς να φροντίσει να εξασφαλίσει κάποια πηγή εισοδήματος, προκειμένου να διαθρέψει τα παιδιά του. Όμως, ακόμα και με μια δικαστική απόφαση στα χέρια, ο έτερος γονέας δυστυχώς δεν θα μπορεί να ικανοποιήσει την απαίτηση για χάρη των τέκνων, όσο δεν υπάρχουν εισοδήματα ή περιουσία για να κατασχέσει. Εάν όμως ο γονέας που είναι υπόχρεος σε διατροφή, αποκτήσει στη συνέχεια εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία (συνήθως από κληρονομιά), τότε με βάση τις αποφάσεις για τις οφειλόμενες διατροφές για τα προηγούμενα χρόνια, θα προχωρήσει η αναγκαστική εκτέλεση. Για το λόγο αυτόν έχει νόημα να ασκείται κάθε διετία η σχετική αγωγή περί διατροφής, ώστε ακόμα και όταν δεν είναι δυνατή η είσπραξη, να εξασφαλίζεται τουλάχιστον η απαίτηση. Σημειώνεται ότι ακόμα και όταν δεν υπάρχουν εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία ο υπόχρεος εξακολουθεί να έχει ποινική ευθύνη, που σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιείται ως μέσο πίεσης όταν δεν υπάρχει άλλος τρόπος εξαναγκασμού, ιδίως όταν ο υπόχρεος δηλώνει μεν άνεργος, αλλά υπάρχουν κρυφά εισοδήματα. Σε αυτή την περίπτωση είναι σκόπιμο σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας εκείνος ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια των τέκνων να δηλώνει μηνυτής και όχι πολιτικώς ενάγων, διότι σε αυτή την περίπτωση μπορεί να παρασταθεί χωρίς δικηγόρο και να αποφύγει τα αυξημένα δικαστικά έξοδα.