Γυναίκες στην εξουσία και σε κέντρα λήψης αποφάσεων

(Βασικά σημεία από το ηλεκτρονικό έντυπο των UNWomen με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 20 χρόνων από την Διακήρυξη του Πεκίνου)

Η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων είναι ζήτημα δικαιοσύνης και δημοκρατίας, γιατί είναι σημαντικό να εκπροσωπούνται οι ανάγκες όλων των πολιτών.

Οι γυναίκες πρέπει να συμμετέχουν σε όλους τους επιμέρους τομείς της δημόσιας σφαίρας και σε όλες τις βαθμίδες.

Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στα επιτεύγματα των γυναικών σε διεθνή κλίμακα τις τελευταίες δεκαετίες:

 • 1979– CEDAW – Υποχρεώνει τις χώρες να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την προώθηση των γυναικών. Αυτό περιλαμβάνει την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών στην πολιτική και τη δημόσια ζωή.
 • 1990 – Το ψήφισμα ECOSOC E/RES/1990/15 – Συνιστά έναν στόχο του 30% των γυναικών σε ηγετικές θέσεις έως το 1995 και 50% έως το 2000
 • 1995 – Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες – Καταγράφει την μικρή πρόοδο στον στόχο του 30%. Υιοθετείται η Διακήρυξη του Πεκίνου και η Πλατφόρμα Δράσης. Ένας όρος περιλαμβάνει τον στόχο της «ισορροπίας των δύο φύλων» και την ίδια αναλογία των δύο φύλων σε κυβερνητικές και δημόσιες θέσεις διοίκησης.
 • 2000 – Ψήφισμα 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια – Υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στο Πεκίνο για να καθορίσει τον στόχο της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων και ενθαρρύνει την ανάγκη να επιταχυνθεί η επίτευξη της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην πολιτική συμμετοχή.
 • 2011 – Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 66/130 σχετικά με τις γυναίκες και την πολιτική συμμετοχή – Υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στο Πεκίνο για τον καθορισμό του στόχου της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων και ενθαρρύνει την ανάγκη να επιταχυνθεί η επίτευξη της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην πολιτική συμμετοχή.

*Δεν υπάρχει καθολικός στόχος για το ποσοστό των γυναικών που θα πρέπει να είναι στο κοινοβούλιο. Ενώ ο στόχος του 30% θεωρείται ευρέως ως ένα κρίσιμο σημείο αναφοράς, ακούμε τώρα περισσότερες χώρες να μιλούν για «ισότητα των φύλων» και να εργάζονται προς την κατεύθυνση μιας 50-50 σύνθεσης των οργάνων λήψης αποφάσεων. Πολλές χώρες θέτουν τον πήχη τους πολύ χαμηλότερα και μερικές δεν έχουν αντίστοιχο στόχο καθόλου. Σίγουρα θα πρέπει να εργαστούμε για την εξισορρόπηση μεταξύ των φύλων!


 

               ………………..Έχουμε κάνει πρόοδο;…………….

1995

2014

………………………………………………………………………………….

Ποσοστό των γυναικών στο κοινοβούλιο (παγκόσμιος μέσος όρος)

11,3%

21,8%

…………………………………………………………………………………….

Γυναίκες αρχηγοί κρατών – Πρόεδροι (Πρώτη γυναίκα πρόεδρος, η Isabel Martínez de Περόν, Αργεντινή, 1974)

3 γυναίκες

9 γυναίκες σε σύνολο 152 αρχηγών κρατών

…………………………………………………………………………………..

Γυναίκες αρχηγοί κυβερνήσεων – Πρωθυπουργοί (πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός η Sirimavo Bandaranaike, στην τότε Κεϋλάνη, σήμερα Σρι Λάνκα, 1960)

7 γυναίκες

15 γυναίκες σε σύνολο 193 πρωθυπουργώνΑναρωτιέστε πόσες χώρες βρίσκονται πάνω και κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο των γυναικών στο κοινοβούλιο; Ας το ψάξουμε περισσότερο.

 

Ποσοστά γυναικών στο κοινοβούλιο σε διεθνή κλίμακα

 • 2 χώρες έχουν ποσοστά γυναικείας συμμετοχής 50% ή περισσότερο
 • 9 χώρες έχουν γυναικεία συμμετοχή που κυμαίνεται μεταξύ 40 και 50%
 • 28 χώρες βρίσκονται μεταξύ του 30 και 40% στη συμμετοχή των γυναικών στο κοινοβούλιό τους
 • 50 χώρες βρίσκονται μεταξύ 20 και 30%
 • 61 χώρες είναι στην κλίμακα μεταξύ 10 και 20%
 • 34 χώρες είναι στην κλίμακα μεταξύ 1 και 10%
 • Και 4 χώρες έχουν μηδενική συμμετοχή γυναικών στα κοινοβούλιά τους!

Στη Ρουάντα, οι γυναίκες κατέχουν ένα πρωτοφανές 63,8% των βουλευτικών εδρών της χώρας (Κάτω Βουλή), ένα ποσοστό που αναδεικνύει το κοινοβούλιό της ως το μοναδικό κοινοβούλιο στον κόσμο με θηλυκή πλειοψηφία. Η Ανδόρα ακολουθεί στη δεύτερη θέση με τις γυναίκες να αποτελούν το 50% του κοινοβουλίου της.

 Έχει αποτέλεσμα το μέτρο της ποσόστωσης;

Στις 32 από τις 39 περιπτώσεις Κάτω Βουλής με περισσότερο από το 30% των γυναικών στο κοινοβούλιο έχει τεθεί κάποια μορφή προσωρινού ειδικού μέτρου ή ποσόστωση. Δεν υπάρχει ποσόστωση ή αντίστοιχος στόχος στις περισσότερες από τις 38 περιπτώσεις Κάτω Βουλής που παρουσιάζουν ποσοστά συμμετοχής γυναικών μικρότερα του 10%.


 

 

Γιατί είναι σημαντικό να εκπροσωπούνται οι γυναίκες;

Γιατί είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Οι γυναίκες δικαιούνται να συμμετέχουν σε όλες τις πτυχές της πολιτικής διαδικασίας!

 Αυτό σημαίνει «αλλαγή»;

Οι δημοκρατικοί θεσμοί όταν λειτουργούν χωρίς αποκλεισμούς, απαιτούν τη συμμετοχή των γυναικών. Εξάλλου, αυτές αντιπροσωπεύουν το ήμισυ της ανθρωπότητας. Η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική είναι απαραίτητη, αλλά δεν είναι μόνη της αρκετή για να αλλάξει την κοινωνία μας. Πρέπει να δούμε τις γυναίκες ως ηγέτες σε όλους τους τομείς, έτσι ώστε να είναι σε καλύτερη θέση να συμβάλουν στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους, την οικογένεια, την κοινότητα και τη χώρα τους!

 Ας το δούμε από μια άλλη οπτική: Η ενδυνάμωση των γυναικών συνεπάγεται την ενδυνάμωση της ανθρωπότητας!

 πηγή: beijing20.unwomen.org

Μετάφραση προσαρμογή: Χριστίνα Κούρκουλα