Διεθνής Σοσιαλιστική Γυναικών: «Οι γυναίκες πρόσφυγες και οι μεταναστευτικές ροές στη Μεσόγειο»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Οι γυναίκες πρόσφυγες και οι μεταναστευτικές ροές στη Μεσόγειο», ήταν το θέμα της Περιφερειακής Συνάντησης της Διεθνούς Σοσιαλιστικής Γυναικών (SIW), που πραγματοποιήθηκε στη Μασσαλία, στις 2 και 3 Οκτωβρίου 2015.

Με συμμετοχή γυναικών από χώρες της Μεσογείου και της Ευρώπης, η συζήτηση και οι παρουσιάσεις επικεντρώθηκαν στην ανθρωπιστική κρίση και τις τραγικές συνέπειες των προσφυγικών ροών, κυρίως λόγω των πολέμων που μαίνονται στην ευρύτερη περιοχή.

Σημαντική αναφορά πραγματοποιήθηκε στη νέα κατηγορία μεταναστών, αυτή των «περιβαλλοντικών μεταναστών», οι οποίοι αναγκάζονται σε φυγή από τον τόπο τους λόγω των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής όπως πλημμύρες, ξηρασία και ερημοποίηση.

Η περιβαλλοντική μετανάστευση καταγράφει ιδιαίτερα αυξανόμενα ποσοστά τα τελευταία χρόνια, ενισχύοντας την ήδη υπάρχουσα βεβαρυμμένη κατάσταση στον Ευρω-μεσογειακό χώρο και όχι μόνο.

Η Ζέφη Δημαδάμα, Αντιπρόεδρος Γυναικών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, στην ομιλία της, παρουσίασε εκτενώς το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και τις αρνητικές συνέπειες που επιφέρει στο περιβάλλον και κατά συνέπεια στη διαβίωση των ανθρώπων, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις νέες κοινωνικές ανισότητες αλλά και στην ανάγκη υιοθέτησης άμεσων μέτρων σε περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Τα κύρια συμπεράσματα της Περιφερειακής Συνάντησης της Διεθνούς Σοσιαλιστικής Γυναικών (SIW), αποτυπώθηκαν σε δύο Διακηρύξεις, στις οποίες προωθούνται οι αναγκαίες δράσεις υποστήριξης, ειδικά των γυναικών και των παιδιών, τόσο κατά τις «διαδρομές διέλευσής» τους προς την Ευρώπη (υγιεινή, προστασία από βία, σεξουαλικές επιθέσεις, trafficking) όσο και στους χώρους υποδοχής τους.

Τα συμπεράσματα και όλες οι σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Σοσιαλιστικής Γυναικών

http://www.socintwomen.org.uk/en/resolutions/regional.html