Η ΔΙΟΤΙΜΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών ΔΙΟΤΙΜΑ, ανακοινώνει ότι επεκτείνει την παροχή νομικής βοήθειας σε θύματα (ή πιθανά θύματα) έμφυλης βίας στους προσφυγικούς πληθυσμούς, με την υποστήριξη 3 δικηγόρων έμπειρων σε θέματα ασύλου και έμφυλης βίας,

“Οι υπηρεσίες νομικής βοήθειας, που χρηματοδοτούνται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και παρέχονται μέσω του προγράμματος με την Διεθνή Οργάνωση International Medical Corps, καλύπτουν όλα τα κέντρα της Αττικής καθώς και της Βόρειας Ελλάδας και της Ηπείρου καθώς και άλλες δομές φιλοξενίας και τον αστικό ιστό. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν νομική στήριξη κατά την διάρκεια των διαδικασιών ασύλου (συγγραφή υπομνήματος, συνοδεία, παρακολούθηση συνέντευξης, προσφυγή), καθώς και την άσκηση ένδικων (ποινικών και αστικών) βοηθημάτων (συμπεριλαμβανομένης της παράστασης στο δικαστήριο). Επίσης, παρέχουμε εξατομικευμένη νομική συμβουλευτική στα προαναφερθέντα θέματα.

Σε περίπτωση που η οργάνωση σας ή το προσωπικό σας στο πεδίο γνωρίζει τέτοιες περιπτώσεις, θα μπορούσε να τις παραπέμψει στο ΚΓΜΕ Διοτίμα στέλνοντας ένα email στο diotima@otenet.gr ή να καλέσετε απ’ ευθείας στο +30 210 3244380″.

Η Νομική Ομάδα ΚΓΜΕ Διοτίμα