Διακριτική μεταχείριση εις βάρος γυναικών υποψηφίων λόγω ύψους!

Αλιεύει ο Γιάννης Χιώτης

Μια πρόσφατη ερώτηση στη Βουλή (στις 09/11/2017) έθεσε το θέμα της διακριτικής μεταχείρισης εις βάρος των γυναικών υποψηφίων αστυνομικών σχολών λόγω… του ύψους τους, και ζήτησε την τροποποίηση της εν λόγω διάταξης.

Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι με το Προεδρικό Διάταγμα 90/2003 αυξήθηκε το όριο αναστήματος για τις γυναίκες υποψήφιες από 1,65 μ. σε 1,70 μ. (εξομοιούμενο με αυτό των ανδρών) με αποτέλεσμα οι γυναίκες να κατατάσσονται πλέον στις αστυνομικές σχολές σε ποσοστά χαμηλότερα του 15% που προέβλεπε παλαιότερος νόμος του 1999.

Η εξομοίωση (σε αυτή την περίπτωση προς τα πάνω) των προσόντων των υποψηφίων των δύο φύλων, στη βάση ενός σωματομετρικού χαρακτηριστικού (ανάστημα) στο οποίο κατά μέσο όρο οι άνδρες υπερέχουν από τις γυναίκες, συνιστά έμμεση διάκριση λόγω φύλου.

Σύμφωνα με μελέτη της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (2003) το μέσο ύψος των κοριτσιών ηλικίας 0-18 ετών (2000-2001) στην Ελλάδα είναι 1,63 μ. ενώ των αγοριών είναι 1,77 μ. Το όριο αναστήματος 1,70 μ. το διαθέτουν μόνο το 19% των γυναικών. Συνεπώς η διάταξη που θέτει ως όριο το ύψος 1,70 μ. συνιστά αποκλεισμό του 81% των γυναικών.

Επί του θέματος αυτού απεφάνθη με απόφασή του, που δημοσιεύτηκε στις 17/10/2017, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έκρινε ότι ο καθορισμός ελάχιστου αναστήματος κοινού και για τα δύο φύλα, αποτελεί έμμεση διάκριση, δεδομένου ότι θέτει σε μειονεκτική θέση ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών παρά ανδρών.

Στους 26 βουλευτές και βουλεύτρεις του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε την 01/12/2017 ο Υπουργός Εσωτερικών ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) είναι αρμόδιο να εξετάσει αν αυτή η κανονιστική ρύθμιση είναι συμβατή με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο. Κατόπιν τούτου, αναμένεται η έκδοση σχετικής απόφασης του ΣτΕ.

Πηγή: http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=d977c4ef-2b6c-44ca-90a0-a827014dabdf