Βιβλίο: Η Ανωτέρα Γυναικεία Σχολή (1921-1923)

Παρουσίαση του εκδοτικού Οίκου

Η Ανωτέρα Γυναικεία Σχολή ιδρύθηκε το 1921 από τα μέλη του “Εκπαιδευτικού Ομίλου” Δημήτρη Γληνό, Μυρσίνη Κλεάνθους, Χαράλαμπο Θεοδωρίδη και Κώστα Σωτηρίου με σκοπό την ιστορική, κοινωνιολογική, φιλοσοφική και καλλιτεχνική μόρφωση των γυναικών, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου. Την επίβλεψη και προστασία της ανέλαβαν δυο νεωτερικά σωματεία, ο “Εκπαιδευτικός Όμιλος” και ο “Σύνδεσμος Ελληνίδων υπέρ των Δικαιωμάτων της Γυναικός”.

Το πρόγραμμά της είχε ως άξονα το ιδανικό του “Γυναικείου Ανθρωπισμού”, το οποίο ανέπτυξε ο Γληνός στο εναρκτήριο μάθημα (11/10/1921) και περιλάμβανε τακτικά μαθήματα (Φιλοσοφίας, Ψυχολογίας, Ιστορίας του Πολιτισμού, Τέχνης και Αισθητικής, Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας), διαλέξεις (Κοσμολογίας, Βιολογίας, Υγιεινής του Παιδιού, Αστικού Δικαίου, Πολιτικής Οικονομίας, Κοινωνιολογίας, Νεοελληνικής Λογοτεχνίας) και φροντιστήρια για την πρακτική άσκηση των μαθητριών.
Η Σχολή συνιστά ένα προδρομικό παιδαγωγικό εγχείρημα του Γληνού, καθώς το πρόγραμμα σπουδών της προσιδιάζει σε ένα σύγχρονο πρόγραμμα πολιτικής εκπαίδευσης και πολιτισμικών σπουδών και παράλληλα ένα πολιτικό εγχείρημα, καθώς επιδιώκει να προετοιμάσει τις γυναίκες για τον νέο ρόλο τους ως οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου).

 Περιεχόμενα

Προλογικό σημείωμα
Εισαγωγή
Κεφάλαιο 1: Οι πολιτικές και εκπαιδευτικές συνθήκες (1909-1921)
Κεφάλαιο 2: Η εκπαίδευση των γυναικών στην Ελλάδα (1830-1921)
Κεφάλαιο 3: Η Ανωτέρα Γυναικεία Σχολή (1921-1923)
3.1. Η ίδρυση του “Φροντιστηρίου Ανωτέρων Σπουδών”
3.1.1. Οι ιδρυτές του Φροντιστηρίου
3.1.2. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου του Φροντιστηρίου
3.1.3. Τα σωματεία που εμπλέκονται στο εγχείρημα
3.1.4. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής
3.1.5. Οι αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής (Οργάνωση – Κανονισμός – Πρόγραμμα σπουδών)
3.2. Ο πρώτος χρόνος λειτουργίας (1921-1922)
3.2.1. Η Α.Γ.Σ. στον τύπο
3.2.2. Το εναρκτήριο μάθημα “Γυναικείος Ανθρωπισμός” του Δημήτρη Γληνού
3.2.3. Η συνεδρίαση των διδασκόντων για τον συντονισμό της διδασκαλίας
3.2.4. Τα τακτικά μαθήματα – Οι διδάσκοντες
3.2.5. Οι διαλέξεις – Οι εισηγητές
3.2.6. Τα φροντιστήρια
3.2.7. Οι φοιτήτριες και οι ακροάτριες
3.2.8. Προβλήματα – Αντιδράσεις – Προοπτικές
3.2.9. Τα οικονομικά ζητήματα
3.2.10. Ο απολογισμός του πρώτου χρόνου
3.3. Ο δεύτερος χρόνος λειτουργίας (1922-1923)
3.3.1. Οργάνωση – Προετοιμασία – Πρόγραμμα σπουδών
3.3.2. Η Α.Γ.Σ. στον τύπο
3.3.3. Το εναρκτήριο μάθημα “Μόρφωση και ζωή” του Δημήτρη Γληνού
3.3.4. Τα τακτικά μαθήματα – Οι διδάσκοντες
3.3.5. Οι διαλέξεις – Οι εισηγητές
3.3.6. Τα φροντιστήρια
3.3.7. Οι φοιτήτριες και οι ακροάτριες
3.3.8. Τα οικονομικά ζητήματα
Κεφάλαιο 4: Η διακοπή της λειτουργίας της Α.Γ.Σ. και οι μετέπειτα εξελίξεις στον πολιτικό και εκπαιδευτικό τομέα
Σύνοψη – Συμπεράσματα
Πηγές
Βιβλιογραφία
Παράρτημα αρχειακών φωτογραφιών

Εκδότης: ΤΟΠΟΣ (ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ)