Μαθήματα ελληνικών στο Λύκειο των Ελληνίδων

ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

Μέγαρο Αντωνοπούλου, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 4, τηλ.-φαξ 210 – 82 27 703

Ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού
για γυναίκες ομογενείς και αλλοδαπές

Εγγραφές

(για παλιές και νέες μαθήτριες)

Τετάρτη 3 Οκτωβρίου, ώρες 16:30 – 19:30
Τα μαθήματα γίνονται δωρεάν. Κόστος εγγραφής: 10,00 ευρώ.
(H ανακοίνωση μεταδίδεται και από τον αυτόματο τηλεφωνητή.)

Οι ενδιαφερόμενες πρέπει να προσέλθουν προσωπικά για την υποβολή των
αιτήσεων εγγραφής τους. Ειδικά δικαιολογητικά δεν απαιτούνται.

Οι εγγραφόμενες κατατάσσονται σε τάξεις αναλόγως των γνώσεών τους. Εάν
είναι υπεράριθμες εντάσσονται σε τμήματα μετά από κλήρωση, μέχρι τη
συμπλήρωση των θέσεων.

Σε κάθε τμήμα προσφέρεται ένα 3ωρο μάθημα την εβδομάδα (Δευτέρα ή
Τρίτη ή Τετάρτη ή Πέμπτη απόγευμα), από τα τέλη Οκτωβρίου/αρχές
Νοεμβρίου μέχρι τις αρχές Ιουνίου.

Τα μαθήματα διοργανώνονται και φέτος, 21η συνεχή χρονιά, από το Τμήμα
Ιστορικού Αρχείου του Λυκείου των Ελληνίδων, συνεχίζοντας την παράδοση
εθελοντικής προσφοράς στην εκπαίδευση και την κοινωνική αλληλεγγύη
μεταξύ των γυναικών, στόχους που έθεσε η Καλλιρρόη Παρρέν για το ΛτΕ
κατά την ίδρυσή του, το 1911.