5 Οκτωβρίου – Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας

Αλιεύει η Βέρα Σιατερλή

Παρουσίαση: Σίσσυ Βωβού

Ως Διεθνής Ημέρα Εναντίον της Πορνείας έχει οριστεί η 5η Οκτωβρίου. Καθιερώθηκε για πρώτη φορά το 2002, με βάση δραστηριότητες που έγιναν σε κάποια μέρη της Αυστραλίας και των ΗΠΑ. Η ημέρα αυτή υποστηρίζεται από πολλές γυναικείες και φεμινιστικές οργανώσεις, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη.

Για την ημέρα οργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις, όπως διαμαρτυρίες με κεριά, συζητήσεις σε πάνελ, συγκεντρώσεις, πικετοφορίες και λοιπά. Σκοπός των είναι να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη για τη σημασία του αγώνα ενάντια στην πορνεία, και γενικότερα στην βιομηχανία του σεξ, που μεγαλώνει διαρκώς, εναντίον του τράφικινγκ που συνορεύει και αποτελεί συγκοινωνούν δοχείο με την πορνεία, και εναντίον της εμπορευματοποιημένης εκμετάλλευσης των γυναικών.

Πολλές γυναικείες και φεμινιστικές οργανώσεις σε όλο τον κόσμο, όπως και το Μωβ (βλ. σύνδεσμο στο τέλος) θεωρούμε την πορνεία ως βία κατά των γυναικών και αγωνιζόμαστε για την κατάργησή της, όπως δείχνει η φωτογραφία που έχουμε αναρτήσει από κινητοποίηση 8ης Μάρτη στη Γαλλία, το 2012. Στο μεγαξύ διάστημα στη Γαλλία απαγορεύτηκε η πορνεία με δίωξη του πελάτη.

Στον αγώνα εναντίον του τράφικινγκ που κάνουμε εδώ και δεκαετίες, έχουμε έρθει αντιμέτωπες με τη συγγένεια μεταξύ πορνείας και τράφικινγκ και τον εξαναγκασμό των γυναικών.

Αντίθετα, άλλες οργανώσεις υποστηρίζουν την πορνεία ως επάγγελμα και την πορνεία ως επιχείρηση, αποκαλούν τις εκδιδόμενες γυναίκες Εργάτριες του Σεξ, αναγνωρίζουν δηλαδή ότι το να πουλά μια γυναίκα το σώμα της και να το αγοράζει ένας άντρας, όπως συμβαίνει συχνότατα, είναι ένα επάγγελμα σαν όλα τα άλλα και μια επιχείρηση σαν όλες τις άλλες. Από τα εκδιδόμενα πρόσωπα υπάρχει και μια μειοψηφία άντρες, αλλά οι πελάτες είναι κατά 97% τουλάχιστον άντρες, όποιο κι αν είναι το φύλο των εκδιδομένων ατόμων. Σ.Β.

Παραθέτουμε ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με πληροφόρηση για την πορνεία,  αλλά και την πορεία για νέα νομοθεσία στην Ελλάδα.

5 Οκτωβρίου – Διεθνής Ημέρα κατά της πορνείας

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), προσλαμβάνοντας την πορνεία αλλά και το άμεσα σχετιζόμενο trafficking υπό την οπτική του φύλου, επισημαίνει τη μελανότερη θέαση των φαινομένων, ως μία ειδεχθή μορφή βίας κατά των γυναικών και ως κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των θυμάτων.

Περαιτέρω, τονίζει τη διάσταση της δουλείας, που ενέχεται στην πορνεία και το άρρηκτα συνδεδεμένο trafficking, η οποία δεν πλήττει μόνο τα θύματα, αλλά και την κοινωνία εν συνόλω, στο βαθμό που διαμορφώνει αντιλήψεις εμπορευματοποίησης των ανθρώπινων σχέσεων. Κι αυτό, επειδή η γυναίκα, μέσα από τα ειδεχθή φαινόμενα της πορνείας και του trafficking, αντιμετωπίζεται ως «πράγμα», που μπορούν άλλοι να διαχειρίζονται κατά το δοκούν με πρακτικές στυγνής αγοραπωλησίας.

Ειδικότερα, τόσο η πορνεία, όσο και η παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων, που στοχεύει στην οικονομική και σεξουαλική εκμετάλλευση, συνιστούν μια σύγχρονη και συνάμα αποκρουστική μορφή του δουλεμπορίου. Υπ’ αυτό το πρίσμα, η πορνεία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται καν ως επαγγελματική επιλογή, αλλά ως μορφή βίας ανθρώπου προς άνθρωπο.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι κρίσιμο να τονίζεται ότι επιλογή διαθέτει μια γυναίκα, όταν έχει πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες. Απεναντίας και με την απουσία ισότητας και ευκαιριών σε πολλά από τα πεδία του βίου μας, ο στερεοτυπικός λόγος για απόφαση των γυναικών να επιλέξουν την πορνεία ως επάγγελμα, εξασθενεί σημαντικά. Ως εκ τούτου, η πορνεία αποτελεί απλούστατα ένα σύστημα και ένα ακόμη τμήμα μιας επικερδούς επιχείρησης, η οποία τροφοδοτείται από τη ζήτηση για γυναικεία σώματα.

Σήμερα, πολλές χώρες στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς, όπως η Σουηδία, η Γαλλία, η Νορβηγία, η Ισλανδία, ο Καναδάς και η Ιρλανδία, φροντίζουν να εκμηδενίσουν τη ζήτηση, εφαρμόζοντας συγκεκριμένες πολιτικές, ενώ άλλες χώρες, όπως το Ισραήλ, η Λετονία και η Λιθουανία, εξετάζουν ανάλογες νομοθεσίες. Επιπλέον, από το 2014 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης ψήφισαν αμφότερες τις συστάσεις για εφαρμογή του σκανδιναβικού μοντέλου ως «ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση του σεξουαλικού εμπορίου σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Βάσει όλων των παραπάνω και με το ενδιαφέρον ιδιαίτερα έντονο στο ζήτημα της πορνείας και την καταπολέμησή της, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων προχώρησε στη σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την χάραξη εθνικής στρατηγικής, την επεξεργασία και διατύπωση προτάσεων και νομοθετικών παρεμβάσεων, που θα προστατεύουν τις γυναίκες από τη βία και την εκμετάλλευση της πορνείας.

Οι εργασίες της ΟΔΕ ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, αφού εξετάστηκαν τα δεδομένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα του σκανδιναβικού και συναφούς γαλλικού μοντέλου αντιμετώπισης της πορνείας, οι εγχώριες μελέτες, το υφιστάμενο εγχώριο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και νομοθετικές αλλαγές του υφιστάμενου πλαισίου. Το πόρισμα της Επιτροπής ήδη τέθηκε σε δημόσιο διάλογο μέσω του διαδικτύου και σχετικής ημερίδας.

Η ΓΓΙΦ, μελετώντας και αποτυπώνοντας καλές πρακτικές και μοντέλα αντιμετώπισης του φαινομένου στις παραπάνω χώρες, υπαγορεύει την ανάγκη να εισέλθει και η χώρα μας σε νέες καινοτόμες πολιτικές κατά του φαινομένου, όπως την αποποινικοποίηση της πώλησης σεξουαλικών υπηρεσιών, την ποινικοποίηση της αγοράς και της εκμετάλλευσης, σε συνδυασμό με επαρκείς υπηρεσίες στήριξης για γυναίκες, άνδρες, παιδιά και τρανς άτομα που θέλουν να ξεφύγουν.

Ταυτόχρονα, επισημαίνει την ανάγκη να σχεδιαστούν προγράμματα εκπαίδευσης της κοινωνίας, ώστε να γίνει γνωστή η φρίκη του σεξουαλικού εμπορίου και οι λόγοι για τους οποίους δεν είναι επωφελές για κανέναν, πέρα από τους μαστροπούς και το οργανωμένο έγκλημα.

Τέλος, επιδιώκει διαρκώς και έμπρακτα την προώθηση των νομοθετικών ρυθμίσεων για την καταπολέμηση της βίας, τη μέγιστη δυνατή βελτίωση της νομοθεσίας σχετικά με την εμπορία ανθρώπων (trafficking), καθώς και τη λήψη νομοθετικών μέτρων για την ποινική δίωξη όλων όσων εμπλέκονται στη διακίνηση και εμπορία γυναικών και ανηλίκων, αλλά και των χρηστών (πελατών), με παράλληλη, ουσιαστική και πολυεπίπεδη υποστήριξη των θυμάτων.

Το Γραφείο Τύπου, 5/10/2018

Ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Παπαδημούλης

Σε ανάρτησή του στο Twitter,  γράφει τα εξής: «Διεθνής Ημέρα κατά της Πορνείας σήμερα, που συνδέεται με την παράνομη διακίνηση, εμπορία και εκμετάλλευση, το trafficking – ιδιαίτερα των γυναικών. Απαραίτητη η ποινική δίωξη όσων εμπλέκονται και η υποστήριξη των θυμάτων. Στηρίζουμε τη ΓΓ Ισότητας των Φύλων».

Η πορνεία είναι βία κατά των γυναικών