ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

Αλιεύει η Στέλλα Σάμου

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

Ο Δήμος Αιγάλεω, στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας για το 2019, διοργανώνει Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα «Το προφίλ της Σύγχρονης Γυναίκας». Οι φωτογραφίες μπορεί να παρουσιάζουν τη Γυναίκα σε τομείς όπως η Εργασία, η Οικογένεια, οι κοινωνικές δραστηριότητες κ.λπ.
Οι φωτογραφίες που θα συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα εκτεθούν σε Έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο «Γ. ΡΙΤΣΟΣ» από 8-15 Μαρτίου 2019, στα εγκαίνια της οποίας θα γίνει η απονομή των βραβείων και των επαίνων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ερασιτέχνες ή επαγγελματίες Φωτογράφοι άνω των 18 ετών, ανεξαρτήτως φύλου και εθνικότητας.
Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι/ες και οι αιρετοί/-ές του Δήμου Αιγάλεω, τα πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στην διαδικασία του διαγωνισμού, καθώς και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β’ βαθμού.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν τα έργα τους από τις 7 Δεκεμβρίου 2018 έως τις 31 Ιανουαρίου 2019.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Απαραίτητα για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι:
1. Η αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
Η αίτηση μπορεί να παραδοθεί είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Αιγάλεω, Ελλησπόντου 7 Τ.Κ. 12241 Αιγάλεω «Για το διαγωνισμό φωτογραφίας», είτε ιδιοχείρως στα Γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας, Ελλησπόντου 7.
2. Τα φωτογραφικά έργα αποθηκευμένα σε οπτικό δίσκο CD ή DVD ή σε USB stick, όπου το όνομα κάθε αρχείου πρέπει να αποτελείται από το επίθετο, το όνομα, και τον τίτλο της φωτογραφίας.
Τα έργα σε ψηφιακή μορφή μπορούν να παραδοθούν είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Αιγάλεω, Ελλησπόντου 7 Τ.Κ. 12241 Αιγάλεω «Για το διαγωνισμό φωτογραφίας», είτε ιδιοχείρως στα Γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας, Ελλησπόντου 7.
Επίσης, είναι δυνατή η ηλεκτρονική τους αποστολή στη διεύθυνση egkoinoniki@yahoo.gr (μία φωτογραφία ανά μήνυμα).
3. Τα φωτογραφικά έργα εκτυπωμένα σε μέγεθος Α3.
Τα εκτυπωμένα έργα μπορούν να παραδοθούν είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Αιγάλεω, Ελλησπόντου 7 Τ.Κ. 12241 Αιγάλεω «Για το διαγωνισμό φωτογραφίας», είτε ιδιοχείρως στα Γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας, Ελλησπόντου 7.

Τυχόν αποτυχία ή παράλειψη να αποσταλούν από τους συμμετέχοντες τα ζητούμενα αρχεία εντός της προθεσμίας του διαγωνισμού, συνιστά λόγο εξαίρεσης από το διαγωνισμό.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
1. Κάθε διαγωνιζόμενος/η μπορεί να υποβάλει για τη διαγωνιστική διαδικασία μέχρι τρία (3) διαφορετικά έργα έγχρωμα ή ασπρόμαυρα.
2. Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι σε ψηφιακό αρχείο jpeg, 300 dpi, με μέγιστη οριζόντια ή κάθετη διάσταση 2400 pixels και χρωματικό προφίλ: s-RGB.
3. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται αποδεκτές πειραματικές φωτογραφίες που αλλοιώθηκαν με λογισμικά προγράμματα σε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Επιτρέπεται η ελαφριά επεξεργασία στον τομέα της φωτεινότητας, του κοντράστ, του cropping και η μετατροπή έγχρωμης φωτογραφίας σε μαυρόασπρη.  Δεν επιτρέπεται το μοντάζ (επέμβαση στη σύνθεση), η αφαίρεση στοιχείων της φωτογραφίας και ο μερικός αποχρωματισμός τμήματος ή στοιχείου της. Οι φωτογραφίες δεν πρέπει να έχουν πλαίσια, υδατογραφήματα, υπογραφές και οποιουδήποτε άλλου τύπου γραφικά.
4. Ο/Η Φωτογράφος πρέπει να είναι ο/η πνευματικός/ή δημιουργός του έργου που θα υποβάλει. Αποκλείεται πλήρως η συμμετοχή με έργα τρίτων επί των οποίων ο/η συμμετέχων/συμμετέχουσα έχει προβεί σε ψηφιακή ή αναλογική επεξεργασία, σύνθεση, κολλάζ ή άλλη αλλοίωση ή άλλη οποιαδήποτε επέμβαση.
5. Σε περίπτωση που φωτογραφίες απεικονίζουν πρόσωπα εν αγνοία τους ή χωρίς την έγκρισή τους, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο/η Φωτογράφος.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τις φωτογραφίες θα κρίνει ανεξάρτητη επταμελής κριτική επιτροπή, οι αποφάσεις της οποίας θα είναι οριστικές και αμετάκλητες και δεν επιτρέπεται ουδεμία ένσταση, αντίρρηση ή άλλη εξώδικη ή δικαστική διεκδίκηση.
Ο φορέας διοργάνωσης του διαγωνισμού δικαιούται να αποκλείσει οποιαδήποτε φωτογραφία, η οποία δεν συνάδει με το πνεύμα του διαγωνισμού ή δεν ακολουθεί τους κανονισμούς.

ΒΡΑΒΕΙΑ
Οι πέντε (5) πρώτοι/-ες θα βραβευθούν με ΔΩΡΕΑΝ σεμινάρια Φωτογραφίας σε αναγνωρισμένες Σχολές της Αθήνας.
Επίσης, οι τρεις (3) πρώτοι/-ες θα λάβουν ως έπαθλο δωρεάν εκτυπώσεις φωτογραφιών (500, 300 και 100).
Σε όλους τους συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα απονεμηθούν τιμητικοί έπαινοι.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
1. Με την υποβολή της συμμετοχής ο/η συμμετέχων/συμμετέχουσα δηλώνει ότι τα έργα είναι πρωτότυπα, αποτελούν δικό του/της δημιούργημα, δεν έχουν εκχωρηθεί σε τρίτο και διατηρεί το πλήρες ηθικό και περιουσιακό δικαίωμα επί αυτών.
2. Στην περίπτωση που αποδειχθεί πατρότητα άλλου δημιουργού και όχι του συμμετέχοντος/συμμετέχουσας, οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία απολύτως αστική ή ποινική ευθύνη, όντες σε κάθε περίπτωση καλόπιστοι τρίτοι.
3. Ο Δήμος Αιγάλεω διατηρεί το δικαίωμα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να ανακαλέσει το διαγωνισμό, να τον παρατείνει ή να μεταβάλλει τις ημερομηνίες του.
4. Ο Δήμος Αιγάλεω διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό για τη διακόσμηση δημοτικών χώρων καθώς και για οποιαδήποτε άλλη μη εμπορική χρήση π.χ. αφίσα, λεύκωμα κλπ., με ονομαστική αναφορά στο/στη Φωτογράφο και στο έτος συμμετοχής.

Αιτήσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ελλησπόντου 7, Αιγάλεω και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγάλεω www.aigaleo.gr.

Πληροφορίες: Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Αιγάλεω, Ελλησπόντου 7, τηλ. 2105697900. Αρμόδια υπάλληλος Νικολέττα Δερνελή.