ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

01/03/2019: Δύο χρόνια περιφρόνησης ΟΗΕ από Ελλάδα για διακρίσεις σε βάρος γυναικών

Η Ελλάδα όφειλε να υποβάλει έκθεση στην Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW), για την εφαρμογή της αντίστοιχης Σύμβασης, την 1 Μαρτίου 2017. Σήμερα, ακριβώς δύο χρόνια αργότερα, στη συνημμένη ιστοσελίδα του ΟΗΕ, φαίνεται πως η ελληνική κυβέρνηση, που καμαρώνει πως ενδιαφέρεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα, με δύο αντίστοιχες γενικές γραμματείες στις οποίες μάλιστα προΐστανται γυναίκες, η Μαρία Γιαννακάκη και η Φωτεινή Κούβελα, δεν έχει υποβάλει την έκθεση δείχνοντας την περιφρόνησή της προς τον ΟΗΕ, την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των γυναικών και τελικά τη δημοκρατία.

Βέβαια, εκτός από το Ελληνικό Παρατηρητήριο του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ), κανένας άλλος φορέας, και ειδικότερα καμιά από τις γυναικείες οργανώσεις, δεν φαίνεται να ενοχλείται.

Άλλωστε, όταν το Φεβρουάριο 2013 η CEDAW εξέτασε την εφαρμογή της Σύμβασης από την Ελλάδα, μόνο το ΕΠΣΕ εμφανίστηκε στην Επιτροπή αυτή για να κάνει κριτική στην έκθεση της Ελλάδας: η απουσία των γυναικείων οργανώσεων εξέπληξε την Επιτροπή και καταγράφηκε στα κείμενά της την 1 Μαρτίου 2013. Σχετικά είναι τα ακόλουθα δύο κείμενα:

Καταληκτικές παρατηρήσεις για Ελλάδα από Επιτροπή για Εξάλειψη Διακρίσεων κατά Γυναικών (CEDAW)
Ένας άνδρας στον ΟΗΕ

Να αναμένουμε απάντηση από τις αναφερόμενες στην καταγγελία Γενικούς Γραμματείς;