Η Ιονίζουσα ακτινοβολία είναι δέκα φορές πιο επικίνδυνη για τις γυναίκες.

Σε μιαν εποχή που ο πυρηνικός κίνδυνος είναι πιο κοντά από ποτέ άλλοτε και ο Τραμπ υπόσχεται  να χρησιμοποιήσει τα “μικρά”πυρηνικά όπλα, μια νέα μελέτη αποδεικνύει τη σχέση φύλου και ευαισθησίας στην ακτινοβολία. Μέχρι σήμερα όλοι υπογραμμίζαμε το μεγαλύτερο κίνδυνο που υπάρχει για τις εγκύους και τα παιδιά. Τώρα φαίνεται ότι -για άγνωστους ακόμη λόγους- τα κορίτσια κινδυνεύουν περισσότερο από τα αγόρια όταν εκτίθενται σε κάθε είδους ακτινοβολία ακόμη και τις ακτίνες Χ, μιας απλής ιατρικής ακτινογραφίας.

Όπως αναφέρει πρόσφατη έρευνα της Mary Olson στο Interdisciplinary Science Review τα κορίτσια που εκτίθενται σε ιονίζουσα ακτινοβολία είναι πιθανόν να αναπτύξουν καρκίνο 10 φορές περισσότερο από το “ανδρικό” δείγμα  που μέχρι σήμερα είχε χρησιμοποιηθεί στις έρευνες .
Το φύλο σαν παράγων βλάβης από τη ραδιενέργεια δεν είναι ευρέως κατανοητός. Τα ευρήματα της  δεκαετούς μελέτης της Olson αφορούν δείγματα  από τη γέννηση μέχρι την ηλικία των 80 χρόνων και αν και τεκμηριώνει την διαφορά δεν μπορεί να την ερμηνεύσει. 
Η Mary Olson επισημαίνει ότι οι αρχικές μελέτες για τη ραδιενέργεια  είχαν γίνει σε άνδρες στρατιωτικούς (1942) κατά το σχέδιο  Manhattan Project οι οποίοι συνέχισαν να παρακολουθούνται αφού αποστρατεύθηκαν και αυτό θεωρήθηκε σαν γενικό δείγμα των επιπτώσεων της ραδιενέργειας στην ανθρώπινη ζωή.  
Η νέα μελέτη βασίζεται σε στοιχεία από τους επιζήσαντες της πυρηνικής επίθεσης στην Ιαπωνία  το 1945. Οι πόλεις της Hiroshima και Nagasaki καταστράφηκαν σε μια στιγμή στις 6 και 9 Αυγούστου από σχετικά μικρά πυρηνικά όπλα. Οι άνθρωποι που βρισκόντουσαν σε βαθιά καταφύγια ή σε κάποια απόσταση επιβίωσαν από την έκρηξη και την πυρκαγιά, αλλά εκτέθησαν σε ραδιενέργεια.  Αν και δεν έγιναν επίσημες μελέτες, καθώς η Ιαπωνία βρισκόταν σε αμερικανική Κατοχή αυτό το δείγμα που περιέχει άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας μελετήθηκε από ανεξάρτητους ερευνητές. Η πρώτη μελέτη  δημοσιεύτηκε το 2006 από την US National Academy of Science (NAS)  με τίτλο Οι βιολογικές επιπτώσεις της Ιονίζουσας ακτινοβολίας” Biological Effects of Ionizing Radiation, VII Phase 2
Η Olson έκανε μια ανεξάρτητη ανάλυση σε αυτά τα στοιχεία με γνώμονα το φύλο.
Η προ-δημοσίευση της μελέτης διατίθεται διαδικτυακά στο website του Gender and Radiation Impact Project (www.genderandradiation.org), in the Resourcessection, or via this link: https://tinyurl.com/OlsonISR2019 .

Μαρία Αρβανίτη Σωτηροπούλου
Εκπρόσωπος της ICAN στην Ελλάδα
Πρόεδρος του ελληνικού κλάδου της IPPNW

πηγή: https://ippnwgr.blogspot.com/2019/06/blog-post.html