Συντεχνίες – εργοδότες Κύπρου κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Αλιεύει,σχολιάζει η: Βέρα Σιατερλή

Στην Κύπρο μετά την πρόσφατη τραγική περίπτωση γυναικοκτονιών που συγκλόνισε την κοινωνία προχωρούν σε προστασία της υγιούς λειτουργίας των εργασιακών σχέσεων συνυπογράφοντας τον Κώδικα Αντιμετώπισης της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στην Απασχόληση μεταξύ των εργοδοτών και των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΟΕΒ. Στην Ελλάδα πότε θα ακολουθήσουμε το δίκαιο αυτό παράδειγμα;

Κώδικα Αντιμετώπισης της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στην Απασχόληση υπέγραψαν την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 οι ηγέτες των συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ και της Ομοσπονδίας Εργοδοτών Κύπρου (ΟΕΒ), με στόχο «την πρόληψη και αντιμετώπιση απαράδεκτων συμπεριφορών στους χώρους εργασίας που επιβαρύνουν τη ψυχική υγεία των εργαζομένων και  διασαλεύουν την εργασιακή ηρεμία και ομαλότητα», όπως αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι τρεις οργανισμοί.

Τον Κώδικα υπέγραψαν σε δημοσιογραφική διάσκεψη στο οίκημα της ΣΕΚ στον Στρόβολο, ο Ανδρέας Μάτσας Γενικός Γραμματέας ΣΕΚ, ο Πάμπης Κυρίτσης Γενικός Γραμματέας ΠΕΟ και ο Μιχάλης Αντωνίου Γενικός Διευθυντής ΟΕΒ πλαισιωμένοι από τη Γραμματέα του Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ Δέσποινα Ησαϊα, τη Γραμματέα του Κεντρικού Γραφείου Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων της ΠΕΟ Μαρίνα Κούκου και τη Διευθύντρια Εργασιακών Σχέσεων ΟΕΒ Λένα Παναγιώτου.

Όπως αναφέρουν στην κοινή τους ανακοίνωση οι τρεις εταίροι, «η παρενόχληση και σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία είναι πολυσύνθετα κοινωνικά φαινόμενα, τα οποία επηρεάζουν δυσμενώς τόσο τους εργαζόμενους όσο και τις επιχειρήσεις, αφού συνδέονται με τη δημιουργία δυσάρεστων καταστάσεων, υποτιμητικών και επιβαρυντικών συμπεριφορών και οδηγούν  σε προστριβές,  χαμηλή παραγωγικότητα και  αυξημένες απουσίες από την εργασία. Για τον σκοπό αυτό ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΟΕΒ ενώνουν δυνάμεις και  αναδεικνύουν για ακόμη μια φορά προς την Κυπριακή Κοινωνία, την ωφελιμότητα του Κοινωνικού Διαλόγου και της εποικοδομητικής συνεργασίας των τριών οργανώσεων που έχουν ως απώτερο στόχο την πρόοδο, την κοινωνική ευημερία και την ομαλή και υγιή λειτουργία των εργασιακών σχέσεων.

Οι τρεις οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΟΕΒ, εκπροσωπούν τη συντριπτική πλειοψηφία εργαζομένων  και εργοδοτών του ιδιωτικού και ημιδημόσιου τομέα στους οποίους τυγχάνουν διαπραγμάτευσης, συνομολογούνται και εφαρμόζονται συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Υπογράφουν τον Κώδικα, αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία που πρέπει να αποδίδεται στα ζητήματα της αξιοπρέπειας στην εργασία και τη σημαντική συμβολή εργαζομένων και εργοδοτών στην διατήρηση ασφαλών χώρων εργασίας.

Οι τρεις οργανώσεις, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση των φαινομένων αυτών και των προβλημάτων που δημιουργούνται από αυτά, θα προχωρήσουν στην ενσωμάτωση του Κώδικα ως παράρτημα στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον ευρύτερο δημόσιο, με στόχο την εμπέδωση κουλτούρας σεβασμού και αξιοπρέπειας για καταπολέμηση τέτοιων φαινομένων.

Σημειώνεται πως την ευθύνη των εργοδοτών να προστατεύουν τους εργαζομένους αποτρέποντας φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο καθορίζει η εθνική νομοθεσία που προνοεί για την υποχρέωση λήψης  προληπτικών  μέτρων  για αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων που πιθανό να διασαλεύσουν την εργασιακή ομαλότητα. Η δημιουργία Κώδικα αποτελεί σημαντικό εργαλείο πρόληψης και καταπολέμησης και εστιάζει κυρίως:

  1. Στις πρόνοιες του Νόμου περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση του 2002, άρθρο 12(4).
  2. Στις υποχρεώσεις εργοδοτών να διασφαλίζουν ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον.
  3. Στους εργαζομένους να γνωρίζουν τις πρόνοιες του νόμου και να ενεργούν ανάλογα και
  4. Στα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης ανεπιθύμητων συμπεριφορών .

Ο Κώδικας στοχεύει στο να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας και να καθοδηγεί τόσο τους  εργοδότες όσο και τους εργαζόμενους στην προληπτική και κατασταλτική  αντιμετώπιση συμπεριφορών που δεν έχουν καμιά θέση στους χώρους εργασίας. ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΟΕΒ καλούν τους εργαζόμενους και τους εργοδότες να αξιοποιήσουν τον Κώδικα και δηλώνουν πως θα παρακολουθούν την εφαρμογή του για εδραίωση της αξιοπρέπειας και  του αλληλοσεβασμού στην εργασία».

ΠΗΓΗ: Άρθρο: ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ https://24h.com.cy/

Φώτο: Από αριστερά Μιχάλης Αντωνίου, Λένα Παναγιώτου, Μαρίνα Κούκου, Δέσποινα Ησαϊα, Ανδρέας Μάτσας και Πάμπης Κυρίτσης.