Μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού για γυναίκες ομογενείς και αλλοδαπές

ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

Μέγαρο Αντωνοπούλου, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 4, τηλ.-φαξ 210-82 27 703
(H ανακοίνωση μεταδίδεται και από τον αυτόματο τηλεφωνητή.)
Μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού
για γυναίκες ομογενείς και αλλοδαπές
Ακαδημαϊκό έτος 2019-20
ΕΓΓΡΑΦΕΣ (για παλιές και νέες μαθήτριες) Τετάρτη 9 Οκτωβρίου, ώρες 16:30 – 19:30
Τα μαθήματα γίνονται δωρεάν. Κόστος εγγραφής 10,00 ευρώ.

– Οι ενδιαφερόμενες πρέπει να προσέλθουν προσωπικά για την εγγραφή τους. Ειδικά δικαιολογητικά δεν απαιτούνται.
– Οι εγγραφόμενες κατατάσσονται σε τάξεις αναλόγως των γνώσεών τους.
– Σε κάθε τμήμα προσφέρεται ένα 3ωρο μάθημα την εβδομάδα (Δε ή Τρ ή Τε ή Πέ απόγευμα), από τα τέλη Οκτωβρίου μέχρι τις αρχές Ιουνίου.

Τα μαθήματα διοργανώνονται και φέτος, 22η συνεχή χρονιά, συνεχίζοντας την παράδοση εθελοντικής προσφοράς στην εκπαίδευση και την κοινωνική αλληλεγγύη μεταξύ των γυναικών,
στόχους που έθεσε η Καλλιρρόη Παρρέν για το ΛτΕ κατά την ίδρυσή του, το 1911.
_____________________________________________________________________

LYKEION TON HELLENIDON (LYCEUM CLUB OF GREEK WOMEN) / HISTORICAL ARCHIVE SECTION
Megaron Antonopoulou, Alexandras Ave. 4, Athens tel.-fax 210-82 27 703
(The announcement is also available on the answering machine)
Greek Language and Civilization Lessons
for Women of Greek or Foreign Descent
Academic Year 2019-20
Registration    Wednesday 9 October,  16:30-19:30
The lessons are free of charge. Registration fee 10 euros.

–  Women interested in enrolling should come in person on registration day.
–  Registered students are placed in one of 4 different levels (beginner, intermediate, advanced, proficient).
–  Each course lasts from late October to early June and offers one 3hour lesson per week, on Monday, or Tuesday, or Wednesday, or Thursday afternoon.

In its 22nd consecutive year, this volunteer program is inspired by the ideas of encouraging women’s solidarity, of advancing their social status, especially through education,
as well as of preserving and promoting Greek heritage and contemporary culture – the aims set by Kallirrhoe Parren, when she founded the Lyceum Club of Greek Women in 1911.