Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Δημοκρατίας

Ανακοίνωση του Δ.Σ. του Μωβ

200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, άντρας βασιλιάς, άντρας πρόεδρος της Δημοκρατίας

Η εκλογή της πρώτης γυναίκας προέδρου της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσει καταλυτικά στη συνείδηση των γυναικών και των κοριτσιών σε ότι αφορά στην απόφασή τους για συμμετοχή στα κοινά και στα κέντρα λήψης αποφάσεων και θα τονώσει την αυτοπεποίθησή τους.

Ωστόσο δεν αρκούμαστε στους συμβολισμούς.

Δεν συμπαρατασσόμαστε άκριτα με εκείνο το κομμάτι του φεμινιστικού κινήματος του λεγόμενου “προοδευτικού νεοφιλελευθερισμού”, που κυριαρχείται από μια τάξη προνομιούχων γυναικών που χρησιμοποιούν το γυναικείο κίνημα, προκειμένου να αναρριχηθούν και να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο όπως οι άνδρες της δικής τους τάξης και τελικά δρουν εις βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας των γυναικών, αυξάνοντας την ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Είμαστε υπέρ ενός εξισωτικού φεμινισμού που ξεκινά από την κατάσταση που βρίσκονται οι γυναίκες σήμερα και θέτει το ερώτημα τι πρέπει να κάνουμε για να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή τους, για να αρθούν οι παράγοντες που διαιωνίζουν την ανισότητα μεταξύ των φύλων και να κάνει τη διαφορά σε θέματα όπως η αυτονομία των γυναικών και η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.

Όραμα μας είναι μια κοινωνία οργανωμένη από τη βάση, με άμεση συμμετοχή των πολιτών, γυναικών και ανδρών ισότιμα, χωρίς εξουσίες και εμβληματικά πρόσωπα. Αντιστρατευόμαστε την εξουσία των ανδρών επί των γυναικών, ζητάμε κοινωνική ισότητα, ονειρευόμαστε συμμετοχή καθημερινή και όχι μια ψήφο κάθε τέσσερα ή πέντε χρόνια.