Σήμερα, στον αγώνα των εργαζομένων στα νοσοκομεία

Ρεπορτάζ Βέρα Σιατερλή

Στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας συμμετείχε συμβολικά το Μωβ για την πανελλαδική ημέρα δράσης του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού σε όλη την Ελλάδα. Το πανό μας αναφέρεται στο θέμα της φροντίδας, που αποτελεί συμβολή των γυναικών η οποία υποεκτιμάται, στον ιδιωτικό και το δημόσιο χώρο. Επίσης στηρίζει τα αιτήματα για σταθερή εργασία και για ισότητα στην αμοιβή και την εκπροσώπηση. Μ’ αυτό το πνεύμα μίλησε και το μέλος του Μωβ Αλεξάνδρα Μακρή, προς το πλήθος των συγκεντρωμένων.

Σε συνομιλία που είχαμε με την Γ.Φ, που εργάζεται στην καθαριότητα, μάθαμε ότι λαμβάνουν 540 ευρώ εκτός του επιδόματος βαρέων και ανθυγιεινών, για 22 ημέρες εργασίας το μήνα. Επίσης ότι κάνουν αγώνα για να μην επιστρέψουν οι εργολάβοι στο νοσοκομείο, αλλά και για αύξηση των αμοιβών τους. Ήδη, όπως μας τόνισε, κάποιοι φύλακες και άλλο προσωπικό του νοσοκομείου βρίσκονται μπροστά στη λήξη των συμβάσεών τους στις 15 Μαίου, και ζητούν τη συνέχιση της εργασίας τους.

Οι γιατροί αγωνίζονται ακόμα, όπως φαίνεται από όλα τα δημοσιεύματα, τόσο για προσλήψεις προσωπικού, όσο και για την ένταξη του επαγγέλματός τους στα βαρέα και ανθυγιεινά, που μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει. ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ. Από την τωρινή και τις προηγούμενες κυβερνήσεις.