Η πορνεία είναι βια κατά των γυναικών

Παρουσίαση Σίσσυ Βωβού

Σήμερα 28 Ιουλίου, έξι οργανώσεις ή ομπρέλες οργανώσεων στείλαμε επιστολή για το θέμα της πορνείας, προς την Γενική Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ζητώντας ακρόαση με σκοπό να ενημερώσουμε για τις απόψεις μας για το θέμα της πορνείας, την οποία θεωρούμε βία κατά των γυναικών και σεξουαλική εκμετάλλευση των γυναικών. Η συνάντηση ζητούμε να γίνει το τρίτο 10ήμερο του Αυγούστου. Το κείμενο που ακολουθεί και συνοδεύει το αίτημά μας για συνάντηση, είναι καρπός συνεργασίας των οργανώσεων που υπογράφουν και άλλων οι οποίες ενδιαφέρονται, αλλά λόγω των δύσκολων ημερών του καλοκαιριού δεν μπόρεσαν σ’ αυτό το στάδιο να συνυπογράψουν. Συνδιαμορφώθηκε στη διάρκεια του τελευταίου μήνα. Όσες οργανώσεις αποφασίσουν στο μεταξύ διάστημα την συνυπογραφή τους, αυτή θα δημοσιευθεί. Σ.Β.

Το κειμενο που εστάλη

Απαιτούμε η όποια νομοθετική πρωτοβουλία υιοθετηθεί από την Κυβέρνηση να είναι στο πλαίσιο της Σύμβασης του 1949 των Ηνωμένων Εθνών για την καταστολή της εμπορίας ανθρώπων και της εκμετάλλευσης της πορνείας τρίτων, καθώς και του Ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 (2013/2103(INI)) για «Σεξουαλική εκμετάλλευση και πορνεία και τον αντίκτυπό τους στην ισότητα των φύλων»

Ζητάμε η επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία να είναι στην κατεύθυνση των πολιτικών που θεσμοθέτησαν άλλες Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Σουηδία, η Γαλλία, Ισλανδία, η Νορβηγία, έχοντας ως γνώμονα ότι η πορνεία και η σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και κοριτσιών αποτελούν μορφές βίας και συνιστούν εμπόδιο στην ουσιαστική ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, όπως και την ουσιαστική στήριξη των εκδιδομένων προσώπων και την πάταξη του trafficking γυναικών και ανηλίκων.

Θεωρούμε ότι θα πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη σας την επισήμανση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι υπάρχουν πολλές συνδέσεις μεταξύ της πορνείας και της εμπορίας ανθρώπων. Το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει ότι η πορνεία — τόσο σε παγκόσμιο όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο — τροφοδοτεί την εμπορία ευάλωτων γυναικών και ανήλικων κοριτσιών, ένα μεγάλο ποσοστό των οποίων είναι μεταξύ 13 και 25 ετών και επισημαίνει ότι, όπως το αποδεικνύουν στοιχεία που επεξεργάστηκε η προπαρασκευαστική Επιτροπή, η πλειοψηφία των θυμάτων (62 %) προορίζονται για σεξουαλική εκμετάλλευση, με τις γυναίκες και τα ανήλικα κορίτσια να ανέρχονται σε 96% των βεβαιωμένων και εικαζόμενων θυμάτων, ενώ το ποσοστό θυμάτων από χώρες εκτός ΕΕ έχει αυξηθεί κατά την τελευταία πενταετία.

Οι βασικοί άξονες της επικείμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας θα πρέπει είναι οι εξής :

1.Καταπολέμηση της διακίνησης, συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης μέσω του Διαδικτύου, με ενισχυμένη προστασία των θυμάτων που συμμετέχουν σε δικαστικές διαδικασίες,

2. Αποποινικοποίηση των εκδιδόμενων προσώπων και υποστήριξη εκείνων που θέλουν να απομακρυνθούν από την πορνεία μέσω ενός προγράμματος διεξόδου από την πορνεία, για την κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη,

3. Πρόληψη της πορνείας και την πρόσβαση σε αυτή, κυρίως για τις νέες και τους νέους,

4. Απαγόρευση αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών και καταλογισμός της ευθύνης των πελατών της πορνείας.

Σκοπός του νέου νομοθετικού πλαισίου θα πρέπει να είναι η προστασία των θυμάτων, η απαγόρευση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και η αποφυγή οποιασδήποτε εισόδου στην πορνεία.

Προτείνουμε :

  1. Την ποινικοποίηση όλων των μορφών προαγωγής και μαστροπείας

  2. Κατάργηση του αδικήματος προσέλκυσης πελατών. Οι εκδιδόμενες είναι θύματα όχι παραβάτες

  3. Ευθύνη των πελατών: επιβολή προστίμου (1.500€) (*) με προσαύξηση εφόσον πραγματοποιείται με υποτροπή. Τριετή φυλάκιση και πρόστιμο 45.000 €(*) για την πράξη προσέλκυσης, αποδοχής ή απολαβής επαφών σεξουαλικής φύσης από ένα άτομο που ασκεί πορνεία, ακόμα και περιστασιακά, εφόσον το άτομο είναι ανήλικο ή ιδιαιτέρως ευάλωτο, εμφανώς ή σε γνώση του δράστη, εξαιτίας κάποιας ασθένειας, κάποιας αναπηρίας, κάποιου ιδιαίτερου προβλήματος ή σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή είναι θύμα trafficking. Επισημαίνουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών από εκδιδόμενα άτομα κάτω των 21 ετών πρέπει να συνιστά εγκληματική πράξη, ενώ οι υπηρεσίες των εκδιδόμενων ατόμων δεν πρέπει να τιμωρούνται. Επίσης, οι κατ’ εξακολούθηση παραβάτες θα πρέπει πέραν της επιβολής του προστίμου, να παρακολουθούν ειδικά προγράμματα ώστε να αποκτήσουν κίνητρα αλλαγής σεξουαλικής συμπεριφοράς.

  4. Προγράμματα πρόληψης και εκπαίδευσης που θα προωθούν την ισότητα των φύλων και σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης με στόχο την αποτροπή της εμπορευματοποίησης του γυναικείου σώματος και όχι μόνο. Εκστρατείες ευαισθητοποίησης των ανδρών χρηστών σεξουαλικών υπηρεσιών, καθώς και δημιουργία ειδικών δομών .

  5. Δημιουργία προγραμμάτων ΟΑΕΔ για επανένταξη και την εξεύρεση εργασίας των ατόμων που επιθυμούν να εξέλθουν από την πορνεία.

  6. Ενημερωτικά προγράμματα σε συνεργασία με τις Πρεσβείες κρατών από τα οποία υπάρχει τροφοδότηση και προώθηση γυναικών στην πορνεία μέσω παραπλανητικών αγγελιών και υποσχέσεων.

  7. Θέσπιση τακτικών και εμπιστευτικών επισκέψεων παροχής συμβουλών και υπηρεσιών υγείας για τα εκδιδόμενα άτομα εκτός πορνείων· (Ψ. ΕΚ)

  8. Άδεια παραμονής για αλλοδαπές εκδιδόμενες, που εγγυώνται την έξοδό τους από την πορνεία. Συμμετοχή τους σε πρόγραμμα διεξόδου από την πορνεία, που θα παρέχει συγκεκριμένα δικαιώματα όπως: -Έκδοση προσωρινής άδειας παραμονής για αλλοδαπές, με δυνατότητα ανανέωσής της όσο διαρκεί το πρόγραμμα και στη συνέχεια δυνατότητα μετατροπής σε άδεια παραμονής άλλου σκοπού,-Χρηματοδοτική βοήθεια με στόχο την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη (AFIS) για όσα εκδιδόμενα άτομα δεν μπορούν να επωφεληθούν από τα κοινωνικά ελάχιστα.

  9. Δημιουργία ειδικού Ταμείου από το οποίο θα χρηματοδοτούνται προγράμματα οικονομικής, επαγγελματικής, ψυχολογικής, κοινωνικής στήριξης ατόμων που εξακριβωμένα επιθυμούν να εξέλθουν από την πορνεία. Το Ταμείο θα χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του κράτους. Επίσης, τα έσοδα από τα πρόστιμα των χρηστών σεξουαλικών υπηρεσιών θα πρέπει να πηγαίνουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην ενίσχυση του Ταμείου, το οποίο θα συντάσσει ετήσιες εκθέσεις και στο οποίο θα δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχει, ως παρατηρήτρια, εκπρόσωπος γυναικείων οργανώσεων.

  10. Εκπαίδευση εργαζομένων του δημόσιου τομέα – όλες οι υπηρεσίες που ασχολούνται με την πορνεία (π.χ. αστυνομία, υγειονομικές αρχές, φορολογικές αρχές) χρειάζονται εκπαίδευση για να αυξηθεί η συνειδητοποίηση των όρων διαβίωσης των προσώπων που δουλεύουν στην πορνεία και είναι θύματα τράφικινγκ και οι επιπτώσεις του τραύματος.

Ιδιαίτερη έμφαση θα θέλαμε να δώσουμε στο θέμα της παιδικής πορνείας, η οποία δεν μπορεί ποτέ να είναι εθελούσια, επειδή τα παιδιά δεν έχουν την ικανότητα «συναίνεσης» στην πορνεία· και θα πρέπει η χώρα μας να ακολουθήσει τη σύσταση της ΕΕ, που προτρέπει τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν την παιδική πορνεία (κάτω των 18 ετών) όσο το δυνατόν πιο δραστήρια, δεδομένου ότι αποτελεί την πλέον ειδεχθή μορφή πορνείας· απαιτεί επειγόντως μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής με βάση την πρόληψη, την προστασία των θυμάτων και τη δίωξη των πελατών.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι η ποινικοποίηση μιας συμπεριφοράς δεν θα έχει αποτέλεσμα από μόνη της, αλλά μόνον εφόσον συνοδεύεται με κοινωνική πολιτική για τις εκδιδόμενες και διαπαιδαγώγηση για τους νέους και τους πελάτες.

Καταλήγουμε: Η πορνεία δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα, είναι μορφή βίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης των γυναικών. Η πορνεία δεν μπορεί να θεωρείται εργασία και επάγγελμα. Δεν μπορεί να υπάρχουν επιχειρήσεις πορνείας και πορνικών υπηρεσιών. Το κράτος δεν επιτρέπεται να εισπράττει φόρους από την πορνεία.

(*) Το ύψος των προστίμων που αναφέρονται στο κείμενο είναι αυτά του γαλλικού νόμου, θα μπορούσαμε είτε να τα αναπροσαρμόσουμε ανάλογα με την αξία του χρήματος στην Ελλάδα, είτε να ορίσουμε ότι θα πρέπει να είναι υψηλά, ώστε να είναι αποτρεπτικά για τον πελάτη σεξουαλικών υπηρεσιών.

Υπογράφουν οι οργανώσεις:

ΚΕΔΕ (Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη) Γυναικεία Οργάνωση

Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών – Ελληνική αντιπροσωπεία

Ελληνικό Δίκτυο για την φεμινιστική απεργία

ΧΕΝ Ελλάδος

ΤΟ ΜΩΒ Οργάνωση Γυναικείων Δικαιωμάτων

Δίκτυο Γυναίκα και Υγεία

H αρχική φωτογραφία, είναι από βιτρίνες εκδιδομένων γυναικών στην Ολλανδία.