Η Βία κατά των γυναικών στον ανεπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο

Γράφει η Αλεξάνδρα Μακρή

Πλησιάζοντας προς την 25η Νοέμβρη, αυτόν τον ιδιαίτερα δύσκολο χρόνο, το Μωβ θα παρουσιάσει κάποιες εργασίες που μπορούν να συμβάλλουν στην κατανόηση του φαινομένου σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Η πρώτη από αυτές είναι της Αλεξάνδρας Μακρή, που είναι και μέλος του Δ.Σ. του Μωβ, και αποτέλεσε την εργασία της στην Ιατρική Σχολή Αθήνας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, για το δεύτερο εξάμηνο. Παραδόθηκε το Μάιο του 2019, αλλά καθυστερήσαμε να την δημοσιεύσουμε γιατί είναι στα αγγλικά αλλά οι πολλές υποχρεώσεις δεν μας επέτρεψαν ακόμα την μετάφρασή της. Σ.Β.

Στο εισαγωγικό της αναφέρει ότι η βία κατά των γυναικών και κοριτσιών αποτελεί μια από τις πιο συστηματικές και διαδεδομένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βασίζεται στις έμφυλα δομημένες κοινωνικές δομές και όχι σε μεμονωμένες δράσεις/δραστηριότητες, διαχέεται σε όλες τις ηλικίες, τα οικονομικά, μορφωτικά και γεωγραφικά πλαίσια, επηρεάζει όλες τις κοινωνίες και αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο για τον τερματισμό των ανισοτήτων λόγω φύλου και των διακρίσεων σε παγκόσμια κλίμακα, σύμφωνα με όλους τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς. Κάνει αναφορές σε τρεις βασικές συνθήκες που αφορούν τις διακρίσεις λόγω φύλου και της βίας κατά των γυναικών, καθώς και στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών, που αποτελεί μια ευρωπαϊκή ομπρέλα χιλιάδων γυναικείων οργανώσεων, σχετικά με τη βία κατά των γυναικών.

Οι Συνθήκες:

CEDAW – Η Συνθήκη για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Διακρίσεων Κατά των Γυναικών. Αποτελεί μια διεθνή συνθήκη που θεσμοθετήθηκε το 1979 από το Γενικό Συμβούλιο του ΟΗΕ.

ICPD – Το Διεθνές Συνέδριο για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη επεξεργάστηκε μια νέα τολμηρή οπτική για τις σχέσεις εταξύ του πληθυσμού, της ανάπτυξης και της ατομικής ευημερίας. Στο συνέδριο αυτό, στο Κάιρο, 179 χώρες υιοθέτησαν ένα Πρόγραμμα 20ετίας (που
επεκτάθηκε το 2010) και εξακολουθεί να λειτουργεί ως περιεκτικός οδηγός προς την πρόοδο με επίκεντρο τους ανθρώπους.

Η Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου: Αναλυτική παρουσίαση των διαφορετικών μορφών Βίας Κατά των Γυναικών.
Ο όρος “Βία κατά των γυναικών” σημαίνει κάθε βία που έχει βάση το φύλο και έχει ως αποτέλεσμα ή πιθανώς να έχει ως αποτέλεσμα την φυσική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή βάσανο των γυναικών, όπου περιλαμβάνονται οι απειλές για τέτοιες ενέργειες, ο εξαναγκασμός ή η αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας, είτε αυτή συμβαίνει στη δημόσια ή στην ιδιωτική ζωή.

Το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών – Παρατηρητήριο για τη βία κατά των Γυναικών. Το Παρατηρητήριο αυτό είναι μια μοναδική δομή η οποία συγκεντρώνει γυναίκες από περισσότερο από 30 χώρες της Ευρώπης.
Ιδρύθηκε το 1997, δύο χρόνια μετά την υιοθέτηση της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου, το 1995, οπότε τα κράτη δεσμεύτηκαν να λάβουν δράση για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Τα μέλη του ΕΛΓ κατέδειξαν τη βία κατά των γυναικών ως μια από τις ύψιστες προτεραιότητές τους, έτσι αποφάσισαν να συγκροτήσουν αυτή τη μοναδική δομή.

Τα κεφάλαια:

Ακολουθούν 9 κεφάλαια που εξειδικεύουν και αναλύουν διάφορες μορφές βίας:
1. Ενδοοικογενειακή και συντροφική βία, βια στο σπίτι. Αυτού του είδους η βία είναι η πιο διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο.
2. Σεξουαλική βία – βιασμός
3. Βία κατά των γυναικών σε ένοπλες συγκρούσεις και προσφυγιά
4. Τράφικινγκ
5. Αποκοπή Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων
6. Έκτρωση
7. Θηλυκή εμβρυοκτονία βρεφοκτονία θηλυκών βρεφών
8. Ιδιαιτερότητες της Βίας Κατά των Γυναικών σε διαφορετικές ηπείρους του πλανήτη
9. Το οικονομικό κόστος της βίας λόγω φύλου

Ακολουθεί εδώ: η πλήρης μελέτη της Αλεξάνδρας Μακρή στην αγγλική γλώσσα.