Διαμαρτυρία για τη συγκρότηση της ν/π επιτροπής για το οικογενειακό δίκαιο

Η διαμαρτυρία για την συγκρότηση της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που ακολουθεί, στάλθηκε στον υπουργό Δικαιοσύνης κ. Τσιάρα με κοινοποίηση στον πρόεδρο της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, επίτιμο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Τέντε από την Επιτροπή για το Οικογενειακό Δίκαιο και τη Συναινετική Συνεπιμέλεια.

Αθήνα, 28.12.2020

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με την παρούσα ενιστάμεθα για τον τρόπο συγκρότησης της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για “την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου” (ΦΕΚ τευχ. ΥΟΔΔ, 252/08.04.2020) , θέτοντας υπ’ όψη τα ακόλουθα

1.-Δεν εκλήθησαν και δεν συμμετέχουν οι γυναικείες οργανώσεις, οι οποίες, όπως γνωρίζετε, είχαν αποφασιστικό λόγο το 1983 κατά την νομοθέτηση της μεγάλης μεταρρύθμισης του ισχύοντος οικογενειακού δικαίου (ν.1329/83).

Τούτο αποτελεί, ασφαλώς, σοβαρή παράλειψη, η οποία είναι ικανή να θέσει σε αμφισβήτηση την εισήγηση για τις τροποποιήσεις που πρόκειται να θεσμοθετηθούν.

2.- Σύμφωνα με τον νόμο προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην προκείμενη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή είναι τα μέλη της να ασκούν τα καθήκοντά τους και να νομοθετούν σύμφωνα με την ευρύτερη κυβερνητική πολιτική και τους τιθέμενους από την Κυβέρνηση στόχους, την τήρηση της συνταγματικότητας, νομιμότητας και την τήρηση των νομοτεχνικών κανόνων, καθώς και την ορθή και πλήρη συμπλήρωση της προκαταρκτικής ανάλυσης.

Έχουμε την ισχυρή πεποίθηση ότι δύο μέλη της επιτροπής δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια του νόμου, και ειδικότερα:
Η κα.Πατρίνα Παπαρηγοπούλου, δικηγόρος, καθηγήτρια Νομικής του ΕΚΠΑ και ο κ. Μάριος Ανδρικόπουλος, Δικηγόρος Αθηνών.

Είναι πρόδηλο από τα αναφερόμενα στην παρούσα ότι η συγκρότηση της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής επιτροπής είναι αντίθετη στις διατάξεις του άρθρου 57 επ. του Ν. 4622/2019 αναφορικά με την νομοπαρασκευαστική διαδικασία και την καλή νομοθέτηση.

Και τούτο διότι τα δύο αυτά μέλη έχουν εκτεθεί, κατά την επαγγελματική τους δραστηριότητα, ρητώς υπέρ της νομοθέτησης της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας, με αποτέλεσμα η κρίση τους αυτή να είναι δυνατόν να εκτιμηθεί ως μη νηφάλια και αντικειμενική, με ενδεχόμενο αποτέλεσμα να πλήξει το κύρος της εισήγησης.

Μία απλή επίσκεψη στην ιστοσελίδα “Δράση κατά της Γονεϊκής Αποξένωσης – Act Against Parental Alienation GR” (https://www.facebook.com/actagainstPA). GR», την οποία διαχειρίζεται ο κ. Ανδρικόπουλος, αρκεί για την βασιμότητα της παραπάνω ένστασής μας.
Συνεπώς διαμαρτυρόμεθα για τη συγκρότηση της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής και σας καλούμε να αποσύρετε την πρόταση που έχει εισηγηθεί για την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου.

Υπογράφει η Επιτροπή για το Οικογενειακό Δίκαιο και την Συναινετική Συνεπιμέλεια και οι οργανώσεις που συμμετέχουν σ’ αυτήν:

1. Δίκτυο για την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών
2. Ελληνική  Αντιπροσωπεία του  Ευρωπαϊκού  Λόμπυ  Γυναικών
Εκπροσωπεί 50 γυναικείες οργανώσεις σε εθνικό επίπεδο –
3. Ελληνικό Δίκτυο για την Φεμινιστική Απεργία
4. Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης
5. Ένωση Γυναικών Ελλάδας (Ε.Γ.Ε.)
6. Ένωση Ελληνίδων Νομικών
7. Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας (ΕΔκΒ)
8. Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ)
9. Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών
10. Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων (Σ.Ε.Ε.)
11. Σωματείο Γυναικείων Δικαιωμάτων «ΤΟ ΜΩΒ»
12. Χριστιανική Ένωσης Νεανίδων (ΧΕΝ) Ελλάδος
13. Πρωτοβουλία Γυναικών Πειραιά
14. Ομάδα γυναικών του συλλόγου κοινωνικής και Πολιτιστικής Παρέμβασης θρυαλλίδα
15. ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΡΓΟΝ Σύλλογος Πολύτεκνων Μητέρων
16. Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών
17. Χώρος Αλληλεγγύης Γυναικών-Πρωτοβουλία Γυναικών Ενάντια στο Χρέος και στα Μέτρα Λιτότητας, Θεσσαλονίκη
18. Κοινωνική Παρέμβαση Δυτικά
19. Μαμάδες Ενάντια στην Υποχρεωτική Συνεπιμέλεια
20. Σύνδεσμος Αλβανίδων Γυναικών στην Ελλάδα