Ανακοίνωση της ΕΓΕ για την κυβερνητική υποβάθμιση της Ισότητας

Η Ένωση Γυναικών Ελλάδας, δημοσίευσε στις 8-1-2021 την αντίδρασή της στις αλλαγές που θεσμοθετήθηκαν για την Ισότητα κατά τον πρόσφατο κυβερνητικό ανασχηματισμό:

2019. Η Γ. Γ. Ι.Φ. μετονομάζεται σε Γ. Γ. Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, με υπαγωγή στο Υπουργείο Εργασίας,  ανεπιτυχώς  εκ του αποτελέσματος.

2021. Πληροφορούμεθα ότι η Γ.Γ.Ι.Φ. περνά στην αρμοδιότητα του Υφυπουργείου Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας. Τα  πολιτικά λάθη συνεχίζονται, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την κοινωνία, παρακάμπτοντας Διεθνείς Συμβάσεις, Ευρωπαϊκές  Συνθήκες και Οδηγίες για την ενίσχυση και προώθηση της Ισότητας των φύλων, Εθνική Νομολογία, αγώνες του Γυναικείου Κινήματος  επί σειρά ετών, καθώς και το έργο της Γ.Γ.Ι.Φ. και του Κ.Ε.Θ.Ι. υπό το ΥΠΕΣΔΑ .

Θυμίζουμε ότι  υπήρξε Υφυπουργείο Ισότητας, με πολύ θετικό έργο,  με δίκτυο σε  όλες τις Περιφέρειες (Π.Ε.Ι.) και τους Δήμους (Δ.Ε.Ι.), που επιβραβεύτηκε για το Νομοθετικό του έργο από τον Ο.Η.Ε. Καταργήθηκε τον Ιούλιο του 1989, από μια συντηρητική Κυβέρνηση.

Πιστεύουμε ότι, με τις  αποφάσεις της Κυβέρνησης, υποβαθμίζεται η προώθηση της Ισότητας των Φύλων σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και έρχεται σε αντίθεση με τις Οδηγίες της Ε.Ε . Το Δημογραφικό είναι πολύ σημαντικό θέμα για την Ευρώπη και  την Ελλάδα. Συνδέοντας όμως, την Ισότητα  με το Δημογραφικό και την Οικογένεια , υποβαθμίζονται και τα δύο αυτά σημαντικά θέματα.

Η Ισότητα και η Οικογένεια απαιτούν διαφορετικούς στόχους, δράσεις, προτεραιότητες. Η Ισότητα έχει ευρύτερη έννοια. Περιλαμβάνει τον σεβασμό των Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων, την αυτοδιάθεση και προστασία του ατόμου, την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ανάπτυξη, τη δικαιοσύνη, την καταπολέμηση της βίας. Η οικογένεια, κάτω από όποιο νομικό σχήμα κι αν την ορίσεις, αποτελεί ένα  από τα υποθέματα της Ισότητας.

Η Ισότητα, όπως την οραματίστηκε και αγωνίστηκε το Γυναικείο Κίνημα της Χώρας μας, αφορά στην ισότιμη θέση στην κοινωνία ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, θρησκεία, εθνότητα, φυσική κατάσταση, ηλικία.

Αφορά στην ισότιμη θέση στην αγορά   εργασίας , στην παιδεία, στην υγεία, στην τέχνη, στον πολιτισμό, στα Κ.Λ.Α., στα Όργανα που παίρνονται οι Αποφάσεις, για Εμάς, χωρίς Εμάς.

Σύμφωνα με τους Δείκτες του  European Institute of Gender Equality (EIGE), η Ελλάδα κατατάσσεται στην τελευταία θέση, όσον αφορά στην προώθηση της Ισότητας των φύλων.

Η υπουργοποίηση ελάχιστων γυναικών, σε ένα “μαμούθ” Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς και η προσπάθεια “άλωσης” ενός από τα προοδευτικότερα  στον Δυτικό Κόσμο  Οικογενειακά  Δίκαια (1983),  είναι η απόδειξη της μειωμένης σημασίας που δίνει η Κυβέρνηση στην Ελληνίδα και στην Οικογένεια.

Για αυτούς τους λόγους ζητάμε:

Την  ανεξαρτητοποίηση της Γ.Γ.Ι.Φ. και του Κ.Ε.Θ.Ι. και την ένταξή τους και πάλι  στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου είναι ο φυσικός τους χώρος,
για να μπορέσουν να συνεχίσουν το έργο τους σε συνεργασία με τους Δήμους και τις Περιφέρειες, όπου υπάρχουν  εκπαιδευμένα άτομα και οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι.

Η Πρόεδρος Δέσποινα Λογιάδου – Η Γ. Γραμματέας  Χριστίνα Βογιατζή