Ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΓΓΙΦ απεργεί την 8η Μάρτη

Η επαναφορά του αυτόνομου ρόλου των πολιτικών Ισότητας των Φύλων συνιστά μια αναγκαιότητα

Εν έτει 2021 οι γυναίκες συνεχίζουν να υφίστανται διακρίσεις στην εργασία, την εκπαίδευση, την υγεία, την πολιτική ζωή, συνεχίζουν να είναι πιο ευάλωτες στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, συνεχίζουν να είναι πιο εκτεθειμένες σε όλες τις μορφές βίας.

Μετά από ένα χρόνο πανδημίας η κατάσταση των γυναικών επιδεινώνεται σε πολλά επίπεδα: με την έξαρση περιστατικών της έμφυλης ενδοοικογενειακής βίας, με την όξυνση της εργασιακής επισφάλειας.

Σήμερα που η ελληνική κοινωνία βράζει από την  αποκάλυψη της έκτασης των φαινομένων της έμφυλης σεξουαλικής βίας και σεξισμού λέγοντας «ως εδώ», ο αρμόδιος κρατικός φορέας που θα έπρεπε να είναι μπροστά και να διατυπώνει δημόσιο λόγο με κοινωνικό αντίκτυπο αντί να ενισχύεται, συνεχώς υποβαθμίζεται.

Ο «Σύλλογος Εργαζομένων της Γ. Γ. Ισότητας των Φύλων Δώρα Κατσιβαρδάκου» έχοντας σαν προτεραιότητα την προώθηση των πολιτικών ισότητας, είχε εκφράσει την έντονη του αντίθεση στην επιλογή της Κυβέρνησης ήδη από την επομένη των εκλογών του 2019 να προχωρήσει στην κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και στην σύσταση της ΓΓ Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων με ταυτόχρονη υπαγωγή της στο Υπουργείου Εργασίας.

H υπαγωγή της ΓΓ κάτω από τη ομπρέλα της δημογραφικής πολιτικής και των πολιτικών της οικογένειας υποβαθμίζει και απαξιώνει ακόμη περισσότερο τα δύο βασικά και εθνικά κεντρικά θεσμικά όργανα της πολιτείας τη ΓΓ Ισότητας των Φύλων και το Κέντρο Ερευνών για την Ισότητας των Φύλων όπως κατοχυρώνονται ρητά στο Ν. 4604/2019.

Η ισότητα των φύλων αφορά το σύνολο των δημοσίων πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας, της βίας κατά των γυναικών, της συμμετοχής στα κέντρα λήψης αποφάσεων, της εκπαίδευσης, καθώς και τα δικαιώματα, το περιβάλλον, τον πολιτισμό κοκ. Γι’ αυτό και η μέχρι πρότινος υπαγωγή της Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο Υπουργείο Εσωτερικών άρμοζε απόλυτα με το εύρος και τον οριζόντιο χαρακτήρα που έχουν και πρέπει να έχουν οι πολιτικές ισότητας των φύλων.

Η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, δεν τεμαχίζεται, ούτε συγχωνεύεται, αλλά αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας και των πολιτικών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.

Η απάντηση στις κυβερνητικές επιλογές μπορεί να δοθεί μόνο με την κινητοποίησή μας.

Ενώνουμε τη φωνή μας με το ελληνικό MeToo για να σταματήσουμε την έμφυλη βία στους χώρους δουλειάς.

Λέμε ΟΧΙ στην υποχρεωτική συνεπιμέλεια όπως προωθείται από την κυβέρνηση.

Ζητάμε :
· την επανασύσταση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
· τηνεπιστροφή της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας στο Υπουργείο Εσωτερικών και την ενίσχυσή της με προσωπικό, όσο και με οικονομικούς πόρους.

Σ ’αυτό το πλαίσιο στις 8 Μάρτη, την παγκόσμια ημέρα γυναικών πραγματοποιούμε:
ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ από την έναρξη της βάρδιας μέχρι τις 12:00 και συνεχίζουμε με
ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ από τις 12:00 μέχρι τη λήξη της βάρδιας όπως έχει προκηρυχθεί από την  ΑΔΕΔΥ

Συμμετέχουμε στη Συγκέντρωση στις 8 Μάρτη και ώρα 13:00 τηρώντας αποστάσεις και όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας.

Ο Σύλλογος μας θα μεριμνήσει προκειμένου να εξασφαλιστεί η λειτουργία της 24ωρης  Γραμμής SOS 15900 για περιστατικά έμφυλης βίας.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=317910656345649&id=113545590115491