COVID-19 και οι επιπτώσεις του στις ζωές των παιδιών

Μετάφραση – προσαρμογή Εύη Κυπαρίσση

 

Η βία κατά των παιδιών, καθώς και νέες μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης στο διαδίκτυο, έχουν αυξηθεί ως συνέπεια των lockdown λόγω του COVID-19, σύμφωνα με νέα έκθεση .

Η έκθεση, από την Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για την πώληση και τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, η Μαμα Φατιμά Σινγκάτεχ, παρουσιάστηκε στην 46η Σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη της Ελβετίας.

Αυτή η αύξηση της βίας και της κακοποίησης «απειλεί να διαβρώσει περαιτέρω την κατάσταση εκατομμυρίων παιδιών παγκοσμίως που βρίσκονται ήδη σε επισφαλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση», δήλωσε η Σινγκάτεχ, όταν παρουσίασε την έκθεση.

Τα παιδιά μπορεί κάλλιστα να είναι μεταξύ των μεγαλύτερων θυμάτων της κρίσης του COVID-19 μακροπρόθεσμα, λέει η έκθεση, επειδή η εκπαίδευση, η διατροφή, η ασφάλεια και η υγεία τους θα επηρεαστούν σημαντικά. . Η UNICEF σημειώνει για παράδειγμα ότι ο αριθμός των παιδιών που ζουν υπό τις αντίξοες συνθήκες της φτώχειας έχει αυξηθεί στα 1,2 δισεκατομμύρια, αύξηση 15% από την πανδημία που έπληξε τις αρχές του 2020.

Η διαδικτυακή κατάχρηση από τα παιδιά αυξάνεται καθώς ξοδεύουν αρκετό χρόνο χωρίς επίβλεψη στο διαδίκτυο με αποτέλεσμα να παρατηρείται αύξηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και ο εκφοβισμός εις βάρος των παιδιών μέσα από το διαδίκτυο.

Ο δυσανάλογος αντίκτυπος της πανδημίας στα κορίτσια αναφέρεται επίσης στην έκθεση. Πολλά κορίτσια έχουν εκτεθεί σε σωματική και σεξουαλική βία στο σπίτι, συχνά από τους ίδιους κακοποιητές. Ταυτόχρονα, έχουν λιγότερη πρόσβαση σε σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη ή σε υπηρεσίες κατά της βίας βάσει φύλου, καθώς σε πολλά μέρη αυτές δεν θεωρούνται «βασικές υπηρεσίες». Επιπλέον, είναι πιθανό να αυξηθούν βλαβερές πρακτικές όπως ο γάμος παιδιών, λέει η Σινγκάτεχ, με τα προγράμματα πρόληψης να τίθενται σε παύση και οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν αυξημένη φτώχεια να λαμβάνουν αυτήν την απόφαση.

Νέες προσεγγίσεις για την εμπορία ανθρώπων

Η κρίση COVID-19 άλλαξε τα συνηθισμένα μοντέλα εμπορίας και εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την έκθεση, και  οι εγκληματικές οργανώσεις αφιερωμένες στη σεξουαλική εκμετάλλευση προσάρμοσαν γρήγορα τους τρόπους εργασίας τους, κλιμακώνοντας τη χρήση της διαδικτυακής επικοινωνίας και εκμετάλλευσης στα σπίτια.

«Οι κρίσεις τείνουν να τροφοδοτούν την ατιμωρησία, την κατάρρευση του νόμου και της τάξης και την καταστροφή των κοινοτήτων και προάγουν τις συνθήκες υπό τις οποίες ευδοκιμούν το εμπόριο και άλλες μορφές εκμετάλλευσης, συχνά πέρα ​​από το σημείο κατά το οποίο σταματά η κρίση», λέει η Σινγκάτεχ.

Σε ορισμένες χώρες, οι περιορισμοί και το κλείσιμο ξενοδοχείων και χώρων ψυχαγωγίας έχουν ως αποτέλεσμα την πώληση παιδιών από εμπόρους μέσα σε οχήματα. Παρατηρήθηκε η πώληση παιδιών “Drive by” σε πολλές χώρες, δηλαδή αντί σε φυσικές τοποθεσίες, τα παιδιά πωλούνται πλέον συχνά από τα social media και εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων.

Με περικοπές στην ανθρωπιστική βοήθεια και  τους σοβαρούς περιορισμούς στα ταξίδια, υπάρχουν επίσης αρκετές αναφορές από καταυλισμούς προσφύγων και μεταναστών που δείχνουν ότι τα παιδιά έχουν πουληθεί για τρόφιμα και βασικές προμήθειες και ότι τα ίδια τα παιδιά αναγκάστηκαν να επιδοθούν σε σεξουαλικές δραστηριότητες με αντάλλαγμα τα τρόφιμα.

Στρατηγικές πρόληψης και σημαντικότητα της συμμετοχής των παιδιών

«Η πανδημία όχι μόνο επιδεινώνει την υφιστάμενη κατάσταση των παιδιών, αλλά διακινδυνεύει περαιτέρω την αντιστροφή πολλών σκληρών επιτευγμάτων που επιτεύχθηκαν προς τους στόχους του 2030», δηλώνει η Σινγκάτεχ.

Έχει κάνει πολλές συστάσεις στην έκθεσή της. Πρώτον, ενθαρρύνει μια προληπτική προσέγγιση και παροτρύνει τις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν συστήματα προστασίας που βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα, προκειμένου να αποφευχθούν ή να μετριαστούν οι αυξημένοι κίνδυνοι βίας, κακοποίησης, παραμέλησης και εκμετάλλευσης παιδιών.

Η έκθεση προτείνει επίσης καλύτερη συλλογή δεδομένων και ανάπτυξη εργαλείων ταχείας αξιολόγησης για την αξιολόγηση του αντίκτυπου της πανδημίας στις βασικές υπηρεσίες για τα θύματα.

Καταληκτικά, όταν λαμβάνονται αποφάσεις και αναπτύσσονται στρατηγικές, πρέπει να αναζητείται η συμβολή των παιδιών.

«Τα παιδιά και οι νέοι θα αντιμετωπίσουν μια νέα και διαφορετική πραγματικότητα μετά την κρίση», καταλήγει η Σινγκάτεχ. «Η συμμετοχή των παιδιών δεν ήταν ποτέ τόσο κρίσιμη για την ανάπτυξη οποιασδήποτε εθνικής στρατηγικής που να βασίζεται στα δικαιώματα των παιδιών, η οποία έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει την πώληση και τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και να διασφαλίζει την προστασία, την ανάκαμψη και την επανένταξη των παιδιών».

 

 

Πηγή: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Child-Exploitation-and-COVID-19.aspx