Κείμενο ενημέρωσης για τη Σεξουαλική Παρενόχληση από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Παρουσίαση: Κατερίνα Πράπα

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων, δημιουργήθηκε από το Ινστιτούτο Εργασίας της  ΓΣΕΕ το κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Εργασιακά Θέματα» με τίτλο « Σεξουαλική Παρενόχληση ” στο οποίο παρουσιάζεται συνοπτικά το θεσμικό πλαίσιο για την Σεξουαλική παρενόχληση στην Εργασία και οι συνέπειες από τυχόν παραβιάσεις του.

Εδώ επισυνάπτονται επίσης φόρμες επικοινωνίας για πιθανή υποβολή ερωτημάτων, όπου διευκρινίζεται ότι για τη διευκόλυνση όλων μας, είναι αναγκαίο η διατύπωση των ερωτημάτων να γίνεται κάθε φορά μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

* Το Έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ και το Υπουργείο Εργασίας

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ)

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ)