Επιστολή πέντε αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ισότητα των φύλων

H επιστολή επισημαίνει την ανάγκη για εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος, αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, εδραίωση της ηγεσίας των γυναικών στα ευρωπαϊκά όργανα, σύσταση Συμβουλίου Υπουργών για την ισότητα των φύλων

Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, και τους Προέδρους των Εθνικών Κοινοβουλίων των κρατών μελών της ΕΕ, απέστειλαν πέντε Αντιπρόεδροι του Ευρωκοινοβουλίου, η Προέδρος της Επιτροπής Γυναικών και η Πρόεδρος της ΜΚΟ «Ευρωπαϊκή Συμμαχία Γυναικών» EWA, ενόψει του φόρουμ υψηλού επιπέδου που θα διεξαχθεί στις 8 Οκτωβρίου με θέμα «Οι γυναίκες στην εργασία 2030 – Ένας χάρτης πορείας για την απασχόληση, τις δεξιότητες και την κοινωνική προστασία».

Οι πέντε Αντιπρόεδροι του ΕΚ από ένα ευρύ πολιτικό φάσμα -Αριστερά, Πράσινοι, Σοσιαλιστές, Φιλελεύθεροι-, που συνυπογράφουν την Επιστολή με την οποία ζητούν την υποστήριξη και συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων στο φόρουμ, είναι οι:

Δημήτρης Παπαδημούλης, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία,

Καταρίνα Μπάρλεϊ, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Σοσιαλιστές,

Ντίτα Χαρανζόβα, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Φιλελεύθεροι,

Κλάρα Ντόμπρεβ, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Σοσιαλιστές

Χάϊντι Χάουτελα, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πράσινοι

Συνυπογράφουν επίσης η Πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών Έβελιν Ρέγκνερ και η Πρόεδρος της MKO “Ευρωπαϊκή Συμμαχία Γυναικών” Αλέσια Σεντιόνι.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται πως σκοπός του φόρουμ είναι να συγκεντρώσει όλους τους βασικούς παράγοντες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο – εθνικά κοινοβούλια, ηγέτες της ΕΕ, θεσμικά όργανα, κοινωνικοί εταίροι, κοινωνία των πολιτών και ακαδημαϊκούς, να ανταλλάξουν απόψεις και να προτείνουν πολιτικές προτάσεις για την αύξηση της απασχόλησης των γυναικών, τη βελτίωση των δεξιοτήτων και την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας των γυναικών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τονίζεται επίσης η σημασία της εξάλειψης του μισθολογικού χάσματος, της αύξησης της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, της εδραίωσης της ηγεσίας των γυναικών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ενώ προτείνεται και η σύσταση ενός ειδικού Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ για την ισότητα των φύλων.

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή μεταφρασμένη στα ελληνικά:

Θέμα: Πρόσκληση στα εθνικά κοινοβούλια για συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Γυναικών

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Γυναικών (WEUCO) είναι μια σύνοδος υψηλού επιπέδου, που διοργανώνεται από το 2018 πριν από τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Ευρωπαϊκή Συμμαχία Γυναικών (EWA), μαζί με Αντιπροέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έκτοτε, η WEUCO χρησίμευσε ως ένα φόρουμ όπου ο διοργανικός, διμερής και διεθνικός διάλογος, μετατράπηκε σε δέσμευση των γυναικών ηγετών και προτάσεις πολιτικής, για να φέρει το ζήτημα της ισότητας των φύλων στην κορυφή της ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας.

Με την πάροδο των ετών, η WEUCO εργάστηκε σε μια σειρά πρωτοβουλίες, με επίκεντρο την εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος, την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, την εδραίωση της ηγεσίας των γυναικών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τη σύσταση ενός ειδικού Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ για την ισότητα των φύλων.

Η νέα πρωτοβουλία του WEUCO, «Οι γυναίκες στην εργασία 2030. Ένας χάρτης πορείας για την απασχόληση, τις δεξιότητες και την κοινωνική προστασία» είναι μια πολιτική διαδικασία όπου τα εθνικά κοινοβούλια, οι ηγέτες της ΕΕ, τα θεσμικά όργανα, οι κοινωνικοί εταίροι, η κοινωνία των πολιτών και ακαδημαϊκοί, θα ανταλλάξουν απόψεις και θα προτείνουν πολιτικές προτάσεις σε ένα μόνιμο φόρουμ που ξεκινά στις 8 Οκτωβρίου 2021 για την επανέναρξη των εργατικών και κοινωνικών πολιτικών με τη διάσταση του φύλου. Η WEUCO θα είναι το κέντρο ενός διευρυμένου ευρωπαϊκού δικτύου ικανού να επηρεάσει την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των γυναικών σε όλη την Ευρώπη για να επιταχύνει την οικονομική ανάκαμψη της Ένωσης. Η συμμετοχή όλων των εθνικών κοινοβουλίων είναι το κλειδί για τον εμπλουτισμό της συζήτησης, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την καθοδήγηση εργατικών και κοινωνικών πολιτικών ώστε να διαμορφωθεί από κοινού το μέλλον της Ένωσης ικανοποιώντας τις προσδοκίες των πολιτών.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσκαλέσουμε εσάς και τους αξιότιμους ​​βουλευτές να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία, καθώς η παρουσία και η υποστήριξή σας είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της πρωτοβουλίας.

Αυτή η νέα, διευρυμένη WEUCO, που συγκεντρώνει όλους τους κύριους παράγοντες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μπορεί να βασιστεί στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Γυναικών ως γραμματεία, θα διαδραματίσει στρατηγικό ρόλο για τη καθοδήγηση δημόσιων πολιτικών με σκοπό την αύξηση της απασχόλησης των γυναικών, τη βελτίωση των δεξιοτήτων και την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας των γυναικών σε ολόκληρη την ΕΕ. “Οι γυναίκες στην εργασία 2030” θα δομηθούν σε τρεις ομάδες εργασίας, οι οποίες θα επικεντρώνονται στις ακόλουθες προτεραιότητες: απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική προστασία, οι τρεις βασικοί τομείς που προσδιορίζονται από το σχέδιο δράσης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Η WEUCO θα πραγματοποιήσει την πρώτη της συνάντηση στις 8 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια της οποίας θα συγκροτηθούν οι τρεις ομάδες εργασίας. Θα συνεδριάζουν τρεις φορές το χρόνο, ενώ η Ολομέλεια θα διοργανώνει ετήσιο Συνέδριο όπου θα παρουσιάζεται έκθεση, η οποία θα προετοιμάζεται από τη Γραμματεία της EWA βάσει της προόδου των ομάδων εργασίας.

Εφόσον παραμένουν οι περιορισμοί λόγω COVID19, οι συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας και οι ολομέλειες θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως ή / και μέσω υβριδικής μορφής συμμετοχής.

Ελπίζουμε να υποστηρίξετε την πρωτοβουλία μας και βασιζόμαστε στη συνεργασία σας για την προώθηση αυτής της πρόσκλησης σε όλες τις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου σας. Θα πρέπει ιδανικά να ορίσουν έως τρία μέλη. Η συμμετοχή των γυναικών ενθαρρύνεται ιδιαίτερα. Τα ονόματα των συμμετεχόντων πρέπει να κοινοποιούνται το συντομότερο δυνατό στη γραμματεία της EWA που είναι υπεύθυνη για την οργάνωση της πρωτοβουλίας μέσω αυτής της συγκεκριμένης φόρμας. Για οποιαδήποτε ερώτηση, επικοινωνήστε με το ewa@europeanwomenalliance.eu

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί σας.

Με εκτίμηση,

Δημήτρης Παπαδημούλης, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αριστερά

Καταρίνα Μπάρλεϊ, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Σοσιαλιστές

Ντίτα Χαρανζόβα, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Φιλελεύθεροι

Κλάρα Ντόμπρεβ, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Σοσιαλιστές

Χάϊντι Χάουτελα, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πράσινοι

Έβελιν Ρέγκνερ, Πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Αλέσια Σεντιόνι, Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Γυναικών EWA

Πηγή: https://left.gr/news/epistoli-pente-antiproedron-toy-eyropaikoy-koinovoylioy-gia-tin-isotita-ton-fylon?fbclid=IwAR3LtNgQeh92Kp70_6mS1slD7Gx4OG9eXzd93YdzLokgnuqWicodKDZxMaQ