Επιμόρφωση στελεχών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών ισότητας των φύλων

Αλιεύει η Βέρα Σιατερλή

Αγαπητές φίλες, στις 22/11 (Ημ/νια Έναρξης – Λήξης 22/11/2021 – 28/08/20229, ΜΗΝΕΣ – 440 ΩΡΕΣ) ξεκινάει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο των δράσεων του δια-βίου εκπαίδευσης σεμινάριο με θέμα «Επιμόρφωση στελεχών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών ισότητας των φύλων». Το πρόγραμμα λειτουργεί  με εξ’ αποστάσεως και, κυρίως, ασύγχρονη εκπαίδευση  και είναι μοριοδοτούμενο. Το κόστος αυτού του κύκλου έπεσε από τα 500 στα 350 ευρώ, καθώς τόσο η πρυτάνισσα Χρυσή Βιτσιλάκη όσο και το ΚΕΔΙΒΗΜ, έλαβαν σοβαρά υπόψη την πολιτική/φεμινιστική σημασία του σεμιναρίου, αλλά και το γεγονός πως πολλές γυναίκες που επιθυμούσαν να το παρακολουθήσουν δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στο αρχικό κόστος.

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση και η κατάρτιση στελεχών εξειδικευμένων σε σύγχρονα θέματα Φύλου και ισότητας των φύλων μέσα στα νέα εργασιακά περιβάλλοντα (π.χ. τηλε-εργασία, μερική απασχόληση, κ.λπ.), λαμβάνοντας υπόψη το νέο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει πλέον, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα θα επιμορφώσει Στελέχη Ισότητας των Φύλων (Σ.Ι.Φ.), τα οποία θα κληθούν να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις εξειδικευμένες πολιτικές ισότητας και τις οριζόντιες παρεμβάσεις σε όλο το εύρος της δημόσιας πολιτικής, της αγοράς εργασίας, της εκπαίδευσης, του περιβάλλοντος, του πολιτισμού και όλων των διαστάσεων της κοινωνικής ζωής.

Σε ποιες/ποιους απευθύνεται

Ενδεικτικές ομάδες-στόχοι που θα ενδιαφερθούν για την επιμόρφωση αυτή:

 • Όσες δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών (π.χ. μέλη φεμινιστικών οργανώσεων, κοινωνικές λειτουργοί, καλλιτέχνιδες κ.ά.)
 • Όσες έρχονται σε συχνή επαφή με συγκεκριμένες ομάδες γυναικών: κακοποιημένες, εκδιδόμενες, μετανάστριες και προσφύγισσες (προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. ή του Λιμενικού Σώματος, ιατρικό & νοσηλευτικό προσωπικό των δομών υγείας, δικαστές, δικηγόροι/νομικοί, εργαζόμενες σε Κέντρα Συμβουλευτικής, σε Ξενώνες Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, κ.ά.)
 • Όσες ασχολούνται με τη στήριξη της απασχόλησης των γυναικών (π.χ. εργαζόμενες σε υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, και εποπτευόμενων από αυτό φορέων, κ.λπ.).
 • Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, οι οποίες ενδιαφέρονται για την προώθηση της ισότητας και την ενσωμάτωση της διάστασης του Φύλου στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό (κάτι που είναι υποχρεωτικό, άλλωστε, από το νόμο 4604/2019).
 • Στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των έμφυλων δράσεών της και συνδράμουν το έργο των επιτροπών και γραφείων ισότητας (π.χ. ΔΕΠΙΣ, ΠΕΠΙΣ).
 • Εργαζόμενες στα μέσα ενημέρωσης και στη διαφήμιση ή/και στην προώθηση προϊόντων, οι οποίες ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν τις θεσμικές επιταγές για την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων και διακρίσεων.
 • Πολιτικά στελέχη των κομμάτων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των συνεταιριστικών επιχειρήσεων, τα οποία στηρίζουν την ισόρροπη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα και στις δομές λήψης αποφάσεων.
 • Πολίτες, άνδρες και γυναίκες, που ενδιαφέρονται για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων.

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, η επιμορφούμενη θα είναι σε θέση να:

 1. κατανοήσει την ιστορικότητα της έννοιας του «Φύλου», να διακρίνει το «βιολογικό» από το «κοινωνικό» Φύλο, και να εξοικειωθεί με βασικά ρεύματα της σύγχρονης φεμινιστικής σκέψης,
 2. αναγνωρίσει τις πατριαρχικές δομές των σύγχρονων κοινωνιών (και φυσικά και της ελληνικής),
 3. αποτιμήσει τη θέση της φύλων, και ιδιαίτερα των γυναικών, στην ιδιωτική και τη δημόσια σφαίρα της ζωής (οικογενειακά, πολιτιστικά, εργασιακά, εκπαιδευτικά, τεχνολογικά και λοιπά περιβάλλοντα),
 4. γνωρίσει το θεσμικό πλαίσιο για την ισότητα των φύλων, σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο,
 5. ενημερωθεί για το ισχύον εθνικό θεσμικό πλαίσιο, ειδικότερα δε για το Εθνικό Σχέδιο για την Ισότητα των Φύλων (2016-20), καθώς και για σειρά σημαντικών θεσμικών ρυθμίσεων, όπως οι νόμοι 4531/2018 («Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας») και  4604/2019 (για την «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων,
 6. αναπτύξει ικανότητες αναγνώρισης και αντιμετώπισης στερεοτύπων, προκαταλήψεων και διακρίσεων που συνδέονται με το φύλο, καθώς και παρενοχλήσεων (σεξουαλικών και μη) σε κάθε κοινωνική εκδήλωση,
 7. επεξεργαστεί ιδέες και προτάσεις για το ξεπέρασμα των έμφυλων κοινωνικών στερεοτύπων στην καθημερινή ζωή.

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου με εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό υλικό θα υπάρχει στην πλατφόρμα διδασκαλίας και οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε αυτό στην αρχή κάθε ενότητας. Κατά τη διάρκεια κάθε ενότητας θα πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη, η οποία θα μαγνητοσκοπείται. Οι συμμετέχοντες καλούνται να συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη (καθώς θα υπάρχουν και βιωματικές δραστηριότητες), αλλά θα μπορούν να τη δουν και μαγνητοσκοπημένα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος υπάρχει η δυνατότητα ασύγχρονης επικοινωνίας (e-mail, forum) με τους διδάσκοντες. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα παραπέρα εκπτώσεων (λ.χ. έγκαιρης ή/και ομαδικής εγγραφής).

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης

Στο τέλος κάθε ενότητας θα υπάρχει αξιολόγηση και αυτό- αξιολόγηση, με τη μορφή ερωτήσεων και αναστοχαστικού ημερολογίου

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο https://e-epimorfosi.aegean.gr/programmata/paidagogika/epimorfosi-stelechon-gia-ton-schediasmo-kai-tin-efarmogi-politikon-isotitas-ton-fylon/

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Ώρες επικοινωνίας: Δευ-Παρ 10.00 – 18.00

Τηλ: 22410 99424-5-6                              e-epimorfosi@aegean.gr

Κτήριο “Καλλιπάτειρα “, Δημοκρατίας 1, Ρόδος, 85132