“ευτοπία”: δρώμενο για την Σύνδεση και την θεραπεία του πλανήτη

“ευτοπία”: μια δράση για την ειρήνευση, την ολιστική υγεία, την Σύνδεση με τα όντα του πλανήτη μας, την περιβαλλοντική, ηθική, κοινωνική θεραπεία της μάνας-γης. Μια δράση υπενθύμιση και διαμαρτυρία για την κατανάλωσή μας, την διατροφή μας, τη σχέση μας με τους ανθρώπους, τη φύση, τα ζώα. Μια δράση ώθηση προς μικρές και μεγάλες ευτοπίες στον πλανήτη μας.

Δείτε το βιντεάκι από τη δράση στο Vegan Life Festival 2019:

Σύλληψη δρώμενου, συντονισμός, άρπα: Μαρία Α. Αγγελή

Κιθάρα, τραγούδι: Βασίλης Ρωμανός

Αφήγηση: Χρήστος Γεωργιάδης

Τα κείμενα προέρχονται από το λογοτεχνικό έργο του Χρήστου Γεωργιάδη.