ΠΟΙΟΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ;

Το Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ υπολείπεται του διεθνούς, ενωσιακού και εθνικού κεκτημένου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων

Με δυσάρεστη έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στο σχέδιο νόμου για τα ΑΕΙ απουσιάζει εντελώς οποιαδήποτε αναφορά στην ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης στα Πανεπιστήμια.

Στον απόηχο του κινήματος #MeToo στην Ελλάδα και ενώ σχετικές καταγγελίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας και διερευνώνται στα Πανεπιστήμια, το νέο νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση υπολείπεται του διεθνούς, ευρωπαϊκού και εθνικού (συνταγματικού, νομοθετικού και νομολογιακού) κεκτημένου για την ισότητα των φύλων καθώς και για την πρόληψη και την καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών ως μορφής έμφυλης βίας και διάκρισης λόγω φύλου. Ειδικότερα:

• ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ που θεσμοθετήθηκαν με το άρθρο 33 ν. 4589/2019  και έχουν ήδη συσταθεί στα περισσότερα Α.Ε.Ι. της χώρας, ελλείψει οποιασδήποτε σχετικής ρύθμισης στο σχέδιο νόμου, καταργούνται;
• ΠΕΣ ΤΗΝ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ: ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ!
Το σχέδιο νόμου δεν συμπεριλαμβάνει ως διακριτό πειθαρχικό αδίκημα τη σεξουαλική παρενόχληση, την παρενόχληση λόγω φύλου (και για τους άλλους λόγους) και γενικά τη βία και την παρενόχληση καθώς και την παραβίαση της αρχής της ισότητας των φύλων τόσο για τα μέλη Δ.Ε.Π. κλπ (άρ. 180) όσο και για τους φοιτητές (άρ. 197). Συνακόλουθα, το νέο πειθαρχικό δίκαιο των ΑΕΙ παραβιάζει το άρθρο 40 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης (Ν. 4531/2018) και τις σχετικές διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 190 (Ν. 4808/2021), που έχουν εφαρμογή και στο Δημόσιο, ενώ υπολείπεται ακόμη και του ισχύοντος πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων (που έχει επικριθεί ως ατελές).

• ΚΑΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ για την ισότητα των φύλων και την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και γενικά της βίας και της παρενόχλησης, με δεσμευτικό χαρακτήρα. Με τον τρόπο αυτό, τα Α.Ε.Ι. υστερούν ακόμη και έναντι των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα με 20 και πάνω εργαζομένους, για τις οποίες οι πολιτικές αυτές είναι υποχρεωτικές (άρθρο 9 και 10 Ν.4808/21). Μάλιστα, δεδομένου ότι οι πολιτικές αυτές αποτελούν υποχρεωτικά κριτήρια επιλεξιμότητας των χρηματοδοτήσεων του Horizon Europe από 2022, αυτές κινδυνεύουν να χαθούν. Τέλος, ελλείψει αυτών, τα ελληνικά Α.Ε.Ι., θα υπολείπονται των μεγαλύτερων Πανεπιστημίων σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ΕΛΕΓΥΠ επεσήμανε τα ζητήματα αυτά στις προτάσεις της στην Υπουργό (Νοέμβριος 2021) και υπέβαλε εγκαίρως συγκεκριμένο σχέδιο νομικών διατάξεων στην ως άνω κατεύθυνση. Εκφράζουμε την βαθιά απογοήτευση και τη διαμαρτυρία μας για το ότι δεν λήφθηκαν υπόψη και δεν αξιοποιήθηκαν οι προτάσεις μας. Θα τις υποβάλουμε και στη διαβούλευση και θα ζητήσουμε την συμπερίληψή τους στο σχέδιο νόμου, που θα κατατεθεί στη Βουλή.

Καλούμε τις Επιτροπές Ισότητας των Α.Ε.Ι. και τις γυναικείες οργανώσεις σε συστράτευση για τα ζητήματα αυτά.

Ζητάμε από την Γενική Γραμματέα Ισότητας, ως αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης να πάρει σαφή θέση.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (29/5/2022)

Η αρχική φωτογραφία είναι από το  facebook της ΕΛΕΓΥΠ

Περιγραφή φωτογραφίας για άτομα με οπτική αναπηρία: Πέντε γυναίκες κάθονται σε μια αίθουσα και διαβάζουν, σε τραπεζάκια που είναι ενωμένα.