Ιδιαίτερα οι μαθήτριες, να προσέξουν την ενδυμασία τους στις εξετάσεις

Αλιεύει η Μαρία Ταμιωλάκη

Δεν τους φτάνει το άγχος των εξετάσεων των παιδιών, θα τους πουν τώρα και πώς θα ντύνονται, πάντα βέβαια ιδιαίτερα οι μαθήτριες. Ευτυχώς,  οι οδηγίες θα μπορούσαν να είναι από την εποχή της δικτατορίας. Λίγα χρονάκια πριν… το υπουργείο όμως, έχει μείνει εκεί…