Ενδυνάμωση νεαρών γυναικών Ρομά σε θέματα υγείας, πρόληψης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Αλιεύει η Σίσσυ Βωβού

Ολοκληρώθηκε η δράση 2 του έργου «Ενδυνάμωση νεαρών γυναικών Ρομά σε θέματα υγείας, πρόληψης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων: μία νέα μεθοδολογική προσέγγιση»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δράση 2 του έργου «Ενδυνάμωση νεαρών γυναικών Ρομά σε θέματα υγείας, πρόληψης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων: μία νέα μεθοδολογική προσέγγιση», η οποία αφορά την έρευνα πεδίου για την πληρέστερη κατανόηση των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων του τρόπου ζωής των γυναικών Ρομά. Οι συνεργάτιδες και οι συνεργάτες του Ινστιτούτου Prolepsis, του Εργαστηρίου Διαπολιτισμικής Αγωγής του Παι.Τ.Δ.Ε του ΕΚΠΑ και Διαμεσολαβήτριες/τες επισκέφτηκαν τις περιοχές παρέμβασης στον Βόλο, τη Χαλκίδα, τη Θήβα, το Ζεφύρι, και την Αγία Βαρβάρα με σκοπό την ολοκλήρωση της έρευνας πεδίου.

Οι νεαρές γυναίκες Ρομά και οι κοινότητες ενημερώθηκαν αναλυτικά για το πρόγραμμα και για τους σκοπούς της έρευνας. Μοιράστηκαν ερωτηματολόγια στις γυναίκες των κοινοτήτων και πραγματοποιήθηκαν ομαδικές συζητήσεις των 5-6 ατόμων (focus groups). Στόχος ήταν η πληρέστερη κατανόηση των αναγκών τους, η αξιολόγηση των αντιλήψεων που έχουν και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν αναφορικά με την εκπαίδευσή τους σε θέματα υγείας, πρόληψης και δικαιωμάτων. Επίσης, διερευνήθηκαν περαιτέρω οι προτάσεις των νεαρών γυναικών Ρομά για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Περισσότερα για το έργο

Το έργο «Ενδυνάμωση νεαρών γυναικών Ρομά σε θέματα υγείας, πρόληψης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων: μία νέα μεθοδολογική προσέγγιση» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Prolepsis και εταίρο το Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής (Ε.Δ.Α) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

Πληροφορίες για το έργο και την ανάγκη ενδυνάμωσης νεαρών γυναικών Ρομά:

Το έργο αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των γυναικών Ρομά, καθώς και των οργανισμών (ΜΚΟ, Πανεπιστήμια κ.ά.) που δραστηριοποιούνται με Ρομά πληθυσμούς στα αντικείμενα που αφορούν στην υγεία, την πρόληψη, καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι Ρομά αποτελούν μία από τις πιο ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες της χώρας. Σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, το προσδόκιμο ζωής τους είναι μικρότερο κατά μία δεκαετία, παρατηρείται αυξημένη επίπτωση μεταδιδόμενων και χρόνιων νοσημάτων, καθώς και υψηλός επιπολασμός παραγόντων κινδύνου χρόνιων νοσημάτων (π.χ. παχυσαρκία, κάπνισμα). Οι γυναίκες Ρομά είναι πιο ευάλωτες σε θέματα υγείας, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ενδοοικογενειακής βίας και περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο του έργου, που θα διαρκέσει 28 μήνες (1-1-2022 έως 30-4-2024), θα ερευνηθούν με ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες και θα αποτυπωθούν οι ανάγκες των γυναικών Ρομά που σχετίζονται με θέματα υγείας και πρόληψης (κάπνισμα, διατροφικές συνήθειες, πρόληψη γυναικολογικών ζητημάτων, εμβολιασμοί) με ανθρώπινα δικαιώματα, ενδοοικογενειακή βία, ψυχική υγεία και κοινωνικό αποκλεισμό.

Στη συνέχεια, θα αναπτυχθούν τα εκπαιδευτικά εργαλεία και η κατάλληλη μεθοδολογία προσέγγισης των γυναικών Ρομά στα συγκεκριμένα θέματα υγείας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι δράσεις του έργου θα εφαρμοστούν σε συγκεκριμένες περιοχές ανά την Ελλάδα (Βόλος, Χαλκίδα, Θήβα, Ζεφύρι, Αγία Βαρβάρα), αρχικά σε εκπαιδεύτριες – γυναίκες (Ρομά και μη Ρομά), οι οποίες στη συνέχεια θα μεταφέρουν τις γνώσεις που θα αποκτήσουν στις κοινότητές τους (σε γυναίκες Ρομά κάτω των 25 ετών).

Ινστιτούτο Prolepsis – Φορέας Υλοποίησης του Έργου
Το Ινστιτούτο Prolepsis, ο φορέας υλοποίησης του έργου, συμβάλλει από το 1990 στην προαγωγή υγείας του πληθυσμού μέσα από εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις. Παράλληλα, υλοποιεί σημαντικό κοινωνικό και ανθρωπιστικό έργο που στοχεύει στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο του Ινστιτούτου Prolepsis εδώ.

Το Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής – Εταίρος του έργου
Ο εταίρος του έργου, το Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής (Ε.Δ.Α) ανήκει στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αποτελεί μετεξέλιξη του Κέντρου Διαπολιτισμικής Αγωγής (έτος ίδρυσης 1996). Η ίδρυσή του (Τεύχος B’ 4971/31.12.2019) αντικατοπτρίζει την ανάγκη για διάχυση και εφαρμογή της διαπολιτισμικής αγωγής σε όλα τα επίπεδα της καθημερινότητας, ως απόρροια του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Το Εργαστήριο έχει αναλάβει πληθώρα μελετών οι οποίες αφορούν θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σκοπός είναι η έρευνα, η παραγωγή και η προώθηση γνώσεων σχετικών με τη διαπολιτισμικότητα, πάντα υπό το πρίσμα της διεπιστημονικότητας και της συνεργατικότητας και με άλλα επιστημονικά πεδία προκειμένου να εξυπηρετείται το δημόσιο και κοινωνικό συμφέρον. Για το σκοπό αυτό, διενεργούνται επιστημονικές διαλέξεις, ημερίδες, σεμινάρια, συμπόσια, συνέδρια και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις. Υλοποιούνται Ερευνητικά – Εκπαιδευτικά Προγράμματα υποστήριξης ευάλωτων, κοινωνικά, ομάδων. Παράλληλα, μέσω της λειτουργίας του Εργαστηρίου παρέχεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες δυνατότητα για περαιτέρω έρευνα καθώς και δυνατότητα σύνδεσης και επικοινωνίας με πανεπιστήμια άλλων ιδρυμάτων, με φορείς και ινστιτούτα, που ασχολούνται με θέματα κοινά με τα αυτά του Εργαστηρίου.