Καταγγελία για βιασμό γυναίκας από καλλιτέχνη

Λάβαμε πρόσφατα άλλη μια σοβαρή καταγγελία, και συγκεκριμένα για βιασμό γυναίκας από καλλιτέχνη.
Δεδομένου ότι είχαμε δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα και στο Facebook του Μωβ έργο του επειδή είχε φεμινιστικό περιεχόμενο, προχωρήσαμε άμεσα στη διαγραφή των σχετικών δημοσιευμάτων.
Η πάγιά μας θέση και προτροπή είναι να ακολουθείται η νομική οδός για να αποδίδεται δικαιοσύνη. Δυστυχώς αυτό συχνά δεν γίνεται, οπότε από τη μία προτρέπουμε τις γυναίκες, αλλά από την άλλη σεβόμαστε απόλυτα την απόφασή τους.