ΑΔΑΕ και ισοτητα των φύλων

Γράφει η Σίσσυ Βωβού

Τόσα ακούσαμε τις τελευταίες μέρες για την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, ένα όμως ξέφυγε από το δημόσιο διάλογο: Ότι η σύνθεσή της δεν είναι νόμιμη.

Σύμφωνα με τους νόμους του ελληνικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να υπάρχουν 1/3 γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια των κρατικών οργανισμών, ένα από τα οποία, φανταζόμαστε, είναι αυτό της ΑΔΑΕ. Και όμως, η ΑΔΑΕ έχει 8μελές διοικητικό σμβούλιο με 1 μόνο γυναίκα, ενώ στα 5 αναπληρωματικά μέλη, επίσης συμπεριλαμβάνεται 1 γυναίκα. Αυτο είναι νόμιμο;

Αν το φιλοσοφήσουμε, γιατί όχι, σε μια χώρα που το κοινοβούλιό της έχει μόλις 21% γυναίκες, οι οποίες εκλέγονται μετ’ εμποδίων κατά τις εκλογές, ενώ ακόμα  μικρότερο ποσοστό είχαμε κατά τις δεύτερες εκλογές του 2015, που έγιναν με λίστα, στην οποία “τοποθετήθηκαν” τα εκλεχθησόμενη μέλη με “δίκαια” σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τα συμφέροντα της εκάστοτε κομματικής πατριαρχίας.

Επιφυλασσόμαστε να επανέλθουμε, αν και κανονικά πρέπει να προσβληθεί η νομιμότητα της ΑΔΑΕ στα διοικητικά δικαστήρια του ελληνικού κράτους. Και εδώ να πούμε με ευχαρίστηση, ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει 16 άνδρες και 16 γυναίκες μέλη, όπως διαπιστώσαμε πριν λίγα χρόνια, όταν παρευρεθήκαμε σε δίκη.