Για την απρόσκοπτη λειτουργία των δομών για βια κατά των γυναικών

Αλιεύει η Σίσσυ Βωβού

Με κοινό Δελτίο Τύπου της 6/4/23, δύο σωματεία εργαζομένων στο δίκτυο δομών για γυναίκες επιζώσες έμφυλης βίας, εκφράζουν την αγωνία τους για τη συνέχιση της λειτουργίας του Δικτύου, με δεδομένο ότι οι συμβάσεις της πλειονότητας εργαζομένων σ’ αυτά λήγουν σε τρεις μήνες και δεν υπάρχει πρόνοια για τη συνέχισή τους.Είναι ο Σύλλογος Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και το Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων στο Δίκτυο Δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας. Σ.Β.

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για την διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Δικτύου Δομών για
γυναίκες επιζώσες έμφυλης βία ή/και έμφυλων διακρίσεων και του
Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων καθώς και των υφιστάμενων
θέσεων εργασίας

Το Δίκτυο Δομών της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής, Οικογενειακής Πολιτικής και
Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) περιλαμβάνει σήμερα 44 Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών,
19 Ξενώνες Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών και των παιδιών τους και την Τηλεφωνική
Γραμμή SOS 15900 υποστηρίζοντας αδιάκοπα εδώ και δώδεκα συναπτά έτη γυναίκες
επιζώσες έμφυλης βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων. Ωστόσο, το 2023 αποτελεί έτος
ολοκλήρωσης του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 για το σύνολο των δομών του δικτύου
με τις συμβάσεις της πλειονότητας των εργαζομένων να λήγουν στις 30-6-2023 (ενώ σε άλλες
περιπτώσεις στις 30-9-2023).

Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου του Παρατηρητήριου,
της οργανικής δομής της ΓΓΔΟΠΙΦ που είναι αρμόδια για τη συγκέντρωση και επεξεργασία
όλων των στατιστικών στοιχείων και δεδομένων που σχετίζονται με την ένταξη της ισότητας
των φύλων στις δημόσιες πολιτικές και την παρακολούθηση της πορείας και των δεικτών
φύλου κατά τομέα πολιτικής σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε συνεργασία
με φορείς και υπηρεσίες τεκμηρίωσης και βάσεων δεδομένων για θέματα ισότητας.

Τρεις μήνες όμως πριν τη λήξη των συμβάσεων και τρεις μέρες πριν κλείσει η Βουλή, οι
Δομές, το Παρατηρητήριο και το προσωπικό που τα στελεχώνει, για άλλη μια φορά
βρίσκονται στον αέρα. Η πολιτική ηγεσία, με την αρμόδια Υφυπουργό και τη Γενική
Γραμματέα, όλο αυτό το διάστημα αγνόησαντις σχετικές εκκλήσεις και επιστολές των ΔΣ. Οι
όποιες προφορικές αοριστίες περί «ένταξης των δομών σε νέο ΕΣΠΑ» στις οποίες είχε
επιδοθεί η πολιτική ηγεσία το προηγούμενο διάστημα πλέον αμφισβητούνται ξεκάθαρα
καθώς ούτε στη χθεσινή ψηφισθείσα τροπολογία αναφορικά με την παράταση των
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+), της
προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 που στοχεύουν στην ενίσχυση κοινωνικής
ένταξης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, συμπεριλήφθηκαν οι Δομές του Δικτύου και το
Παρατηρητήριο .

Πρακτικά, η παράλειψη αυτή θέτει σε προφανή κίνδυνο τις συμβάσεις των εργαζομένων καθώς στην πλειονότητα των δομών οι συμβάσεις λήγουν σε τρείς μήνες! Το Δίκτυο Δομών και το Παρατηρητήριο με τους/τις πάνω από 300 εργαζόμενους/ες
βρίσκεται όλα αυτά τα χρόνια στην πρώτη γραμμή για την εξάλειψη και αντιμετώπιση της
έμφυλης βίας, αναλαμβάνοντας στην πράξη ένα σημαντικό μέρος της εκπλήρωσης των
διεθνών υποχρεώσεων της χώρας βάσει της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την
Πρόληψη και την Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας
(Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), όπως αναδεικνύεται και αποτυπώνεται και στις εκθέσεις
της Γενικής Γραμματείας. Στην πράξη όμως, η τακτική της πολιτικής ηγεσίας είναι να
απαξιώνει συστηματικά τόσο τις δομές όσο και τους/τις εργαζόμενους/ες.

Τα ΔΣ των συλλόγων εργαζομένων απευθυνθήκαμε για άλλη μια φορά στην πολιτική ηγεσία
και λάβαμε αόριστη προφορική διαβεβαίωση ότι το ζήτημα θα επιλυθεί με άρθρο που θα
συμπεριληφθεί σε σχέδιο νόμου. Επειδή όμως συχνά, τα λόγια απέχουν από τις πράξεις και
δεδομένου ότι τα χρονικά περιθώρια είναι ασφυκτικά, απαιτούμε την άμεση νομοθετική
ρύθμιση πριν το κλείσιμο της Βουλής, που θα διασφαλίζει τη διατήρηση της απρόσκοπτης
λειτουργίας του Δικτύου Δομών και του Παρατηρητηρίου καθώς και των υφιστάμενων
θέσεων εργασίας.

ΤΑ Δ.Σ.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ