Η λίστα στις εκλογές βλάπτει σοβαρά την ανάδειξη γυναικών

Το προηγούμενο άρθρο για τα αποτελέσματα των εκλογών είχε κάποια λάθη επειδή τα αποτελέσματα ήταν ατελή. Σήμερα δημοσιεύουμε την τελική μορφή της παρουσίασης και ανάλυσης των αποτελεσμάτων, που υπογράφεται από τη Συντακτική Επιτροπή του Μωβ. Καταπληκτικά πράγματα συνέβησαν σ’ αυτές τις εκλογές άρπα-κόλλα, όπου μέσα σε λίγες μέρες χρειάστηκε να γίνει η προεκλογική εκστρατεία, περίπου …