Και στη Μόρια η ζωή συνεχίζεται(;)…

@ct4Peace2019