Ισότητα της αμοιβής: Η Επιτροπή προτείνει μέτρα για τη μισθολογική διαφάνεια προκειμένου να εξασφαλιστεί ίση αμοιβή για όμοια εργασία

Sorry, this entry is only available in Greek.