Τελευταία νέα

Down the Green Feminist Road

Interesting analysis https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2020/06/WILPF_Environmental-Zine_EN-Web-spreads.pdf

Care in the time of coronavirus

Interesting and analytical study on this major theme, that is being discussed this difficult time and was published by oxfam library. The link: https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621009/bp-care-crisis-time-for-global-reevaluation-care-250620-en.pdf;jsessionid=A40680E0CAFD1F5BD94D1D67224B79DF?sequence=13

Sally Challen: Abused wife entitled to killed husband’s estate

2/7/2020 Sent by Sissy Vovoy An abused woman who won an appeal after killing her controlling husband with a hammer can inherit his estate, a judge has ruled. Sally Challen, 65, was found guilty...

Wanted: A feminist lens on climate action!

1/7/2020 Article by Kalyani Menon Sen What decades of advocacy on climate change could not do, Covid-19 has done. Motivated by terror of an invisible but deadly enemy, millions of people have withdrawn from...

How Malta’s abortion taboo leaves women in despair

26/6/2020 Sent by Leo Kalovyrnas   Border closures have trapped women seeking safe terminations and exposed the plight of those who cannot afford to travel. The nurse who told Marija she was still pregnant...

Spain-Violence: More punishment for “wolf pack” members

Spanish court hands four ‘wolf pack’ members further prison terms over separate sexual assault By Laura Pérez Maestro and Zamira Rahim Proposed by Leo Kalovyrnas Madrid, Spain (CNN) Four of the Spanish men convicted...

Είμαστε περήφανες φεμινίστριες!

Το φυλλάδιό μας σε 5 γλώσσες για το δικαίωμα διεθνούς προστασίας (ασύλου) και ενημέρωση για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας / Our leaflet in 5 languages about the right to international protection (asylum) and information about gender violence

Δείτε βίντεο από τη δράση μας στο κανάλι μας