Πόλη που αποτελείται από γυναίκες κάνει έκκληση για άντρες.

It’s like the opening gambit of an advert for cheap deodorant. A Brazilian town populated only by women has made an appeal for eligible bachelors.More than 600 women live in the town of Noiva do Cordeiro, south-east Brazil. And most of them are aged between 20 and 35 years old.Now they have extended an invitation …