Συνέντευξη: Σεξισμός και ΜΜΕ,πραγματικότητα και προκαταλήψεις

Σεξισμός και ΜΜΕ – Μια διαδεδομένη απάντηση από την πλευρά των μέσων είναι ότι η τηλεόραση αντανακλά την πραγματικότητα και «οι γυναίκες δεν παρουσιάζονται στους ρόλους αυτούς διότι δεν υπάρχουν, όμως το ερώτημα που τίθεται είναι: Οι γυναίκες δεν καταλαμβάνουν τους ρόλους αυτούς γιατί είναι ανίκανες ή γιατί τις θεωρούν ανίκανες; Γράφει η Κατερίνα Μπρέγιαννη  Αλιεύει …