Το «Άφοβο Κορίτσι» κοιτά κατάματα τον κόσμο του χρήματος

Αλιεύει η Ιρέν Κόντου Ωραίο οι εταιρίες να προσλαμβάνουν γυναίκες στα διοικητικά τους συμβούλια, για να σπάσει έτσι μια ακόμα διάκριση εις βάρος των γυναικών. Τι ακριβώς όμως κάνουν οι εταιρίες μέσα στον καπιταλισμό; Παράγουν κέρδη και πλουτίζουν τους μετόχους τους, συχνότατα αδιαφορώντας για την προστασία του περιβάλλοντος, με βάση την εκμετάλλευση των εργαζομένων τους. …