Σε ποια ηλικία οι νέοι στην Ευρώπη εγκαταλείπουν τη γονεϊκή στέγη (γράφημα)

Αλιεύει η Ιρέν Κόντου Έρευνα δείχνει σε ποια ηλικία εγκαταλείπουν τη γονεϊκή στέγη οι νέοι σε όλη την Ευρώπη. Νωρίτερα  φεύγουν οι γυναίκες από τους άνδρες. Κι όμως δεν είναι η Ελλάδα η χώρα που έχει τον μεγαλύτερο μέσο όρο! Με την οικονομική κρίση να έχει… διαλύσει τα νοικοκυριά ο μέρος όρος ηλικίας των νέων …