Φυλλάδιο του Μωβ σε 4 γλώσσες για το δικαίωμα διεθνούς προστασίας (ασύλου) και ενημέρωση για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας

ΕΛΛΗΝΙΚΑ / GREEK: 2016-tomov-asylum-leaflet-greek

ΑΓΓΛΙΚΑ / ENGLISH: 2016-tomov-asylum-leaflet-english

ΑΡΑΒΙΚΑ / ARABIC: 2016-tomov-asylum-leaflet-arabic

ΦΑΡΣΙ / FARSI: 2016-tomov-asylum-leaflet-farsi