ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οκτώ πρώην γενικές γραμματείς Ισότητας των φύλων υπέγραψαν το κείμενο που ακολουθεί, ζητώντας την παραμονή της Ισότητας στο υπουργείο Εσωτερικών. Σχετικό ψήφισμα είχαν υπογράψει αρκετές φεμινιστικές οργανώσεις, περιλαμβανομένου του Μωβ, μόλις ανακοινώθηκαν οι σχετικές προθέσεις της κυβέρνησης, τον Ιούλιο. Εδώ ο σύνδεσμος.

«Υπέρ της παραμονής της ισότητας των φύλων ως διακριτής πολιτικής και της επιστροφής ΓΓΙΦ και του ΚΕΘΙ στο Υπουργείο Εσωτερικών
Με το ΠΔ 81/2019 ΦΕΚ Α’ 119 αναγγέλθηκε η μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) του Υπουργείου Εσωτερικών στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Με το ΠΔ 84/2019 ΦΕΚ Α’ 123 συστήθηκε η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το ίδιο ΠΔ στο άρθρο 7 παρ. 4 καταργεί την «…Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων που συστάθηκε με το άρθρο 27 του ν. 1558/1985, καθώς και η αντίστοιχη θέση Γενικού/Τομεακού Γραμματέα …».
Η μεταφορά της Γ.Γ.Ι.Φ και του Κ.Ε.Θ.Ι. στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υποβαθμίζει και απαξιώνει τα δύο βασικά και εθνικά κεντρικά θεσμικά όργανα της πολιτείας όπως κατοχυρώνονται ρητά στο Ν. 4604/2019: «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας… Λοιπές διατάξεις για την ισότητα των φύλων» και έρχεται σε αντίθεση με τις αποφάσεις του ΟΗΕ για τις γυναίκες (4η Παγκόσμια Διάσκεψη το 1995), που εντάσσουν την οπτική της ισότητας των φύλων στο σύνολο των ασκούμενων πολιτικών.
Η δημιουργία και ένταξη της ΓΓΙΦ στο Υπουργείο Εσωτερικών, που καλύπτει όλο το εύρος της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης στηρίζεται:
·         στη Συνταγματική επιταγή ( άρθρα 4 και 116 ) του Ελληνικού Συντάγματος 1975-Αναθεώρηση 2001,
·         στη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ (1979) για την εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών –CEDAW-
·         στις Ευρωπαϊκές πολιτικές, όπως κυρίως ενισχύθηκαν και διευρύνθηκαν στις Συνθήκες του Άμστερνταμ-1997  και ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ-2009.
·         Στο πλούσιο νομοθετικό έργο, που αποτελεί πολύτιμο κεκτημένο διαχρονικά  στη χώρα μας από το 1981 μέχρι σήμερα

Ζητάμε :
1.      Την επανασύσταση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.
2.      Την επιστροφή της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Υπογραφές (με χρονολογική σειρά) :
1.      Χρυσάνθη Λαϊου (1981-1989)
2.      Θεοδώρα Ντούλια (1989)
3.      Κωνσταντίνα Τζίφα Πανταζή ( 1993-1996)
4.      Άννα Καραμάνου (1996-1997)
5.      Ευτυχία Μπέκου (1999-2004)
6.      Ευγενία Τσουμάνη (2004-2009)
7.      Μαρία Στρατηγάκη (2009-2012)
8.      Φωτεινή Κούβελα (2015-2019)