Ίση Μεταχείριση – Ειδική έκθεση 2018 του Συνηγόρου του Πολίτη

Παρουσιάζει η Σίσσυ Βωβού

Στην Ημερίδα του Συνηγόρου του Πολίτη της 5 Νοεμβρίου 2019, σε ωραία αίθουσα του Ωδείου Αθηνών, έγινε παρουσίαση της σημαντικής αυτής ετήσιας έκθεσης που αφορά όλο το έτος 2018 και βασίζεται στις καταγγελίες που έχουν γίνει στην Ανεξάρτητη Αρχή για το θέμα αυτό. Η συζήτηση την οποία παρακολουθήσαμε επικεντρώθηκε αρκετά στο θέμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και στο πρόσφατο νομοθέτημα της κυβέρνησης για γην κατάργησή τους όταν μια επιχείρηση βρίσκεται σε δυσκολίες. Φυσικά και αυτό το θέμα συνδέθηκε με την ισότητα των φύλων.

Παρακάτω αναδημοσιεύουμε από την ανάρτηση του Συνηγόρου, βάζουμε και το σύνδεσμο για την ίδια την έκθεση, που αποτελεί ένα επιμελημένο μικρό βιβλιαράκι το οποίο δόθηκε σε μορφή έντυπη στις συμμετέχουσες και τους συμμετέχοντες. Σ.Β.

Η παρούσα Ειδική Έκθεση αποτυπώνει το έργο του Συνηγόρου του Πολίτη ως φορέα προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης για το έτος 2018. Ο αριθμός των αναφορών που υποβλήθηκαν το έτος 2018 είναι αυξημένος κατά 18% έναντι του προηγούμενου έτους.
Ποσοστό άνω του ήμισυ των κατατεθειμένων αναφορών το έτος 2018 αφορά θέματα διακρίσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών, ιδίως στην απασχόληση και την εργασία. Ακολουθούν τα ζητήματα διακρίσεων λόγω αναπηρίας, οικογενειακής κατάστασης, εθνικής καταγωγής, ηλικίας, φυλετικής καταγωγής, θρησκευτικών πεποιθήσεων, κοινωνικής κατάστασης, καθώς και ζητήματα διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή χαρακτηριστικών φύλου.
Το σύνολο των αναφορών που υποβλήθηκαν το έτος αυτό καλύπτει το πλήρες φάσμα των λόγων διάκρισης που προστατεύονται στην εθνική μας νομοθεσία.

https://www.synigoros.gr/?i=equality.el.reports.588544