Η επιτροπή για τη συναινετική συνεπιμέλεια συζητά με τα κόμματα – ΚΚΕ

Στη συνέχεια της επαφής μας με τα πολιτικά κόμματα για την ενημέρωσή τους σχετικά με το επικείμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη μεταρρύθμιση του Οικογενειακού Δικαίου, η επιτροπή μας συναντήθηκε (διαδικτυακά) με το ΚΚΕ στις 18 Ιανουαρίου. Από πλευράς του συμμετείχαν η Μαρία Κομνηνάκη, υπεύθυνη για τα θέματα των γυναικών, και Κώστας Ππαπαδάκης Ευρωβουλευτής.

Εκ μέρους των οργανώσεων που συμμετέχουν στην επιτροπή μας, υπήρξε πολυπληθής αντιπροσωπεία τα μέλη της οποίας μίλησαν διαδοχικά και εξέθεσαν τις αντιρρήσεις μας για την προετοιμαζόμενη μεταρρύθμιση, η οποία έχει αντιδραστικό χαρακτήρα ως προς τα δικαιώματα των παιδιών και το αρνητικό μέλλον που τους επιφυλάσσεται σε περίπτωση που εισαχθεί η υποχρεωτική συνεπιμέλεια και η εναλλακτική κατοικία, αλλά και για τα δικαιώματα των γυναικών, την ισότητα των φύλων και την προβλεπόμενη αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας.

Εκ μέρους του ΚΚΕ οι δύο εκπρόσωποι μας δήλωσαν ότι παρακολουθούν το θέμα και γνωρίζουν τις θέσεις και απόψεις της επιτροπής μας.

Βάζουν στο επίκεντρο το συμφέρον του παιδιού με βάση όμως τις σύγχρονες αντιλήψεις για την οικογένεια και τις διαφορές που υπάρχουν σχετικά με το παρελθόν. Επί παραδείγματι, σήμερα ασχολούνται και οι 2 γονείς με τα παιδιά πολύ περισσότερο από παλιά. Επίσης, οι γυναίκες δεν εξαρτώνται οικονομικά από τους άντρες όσο στο παρελθόν.

Μας προβληματίζει, είπαν, ότι οι αλλαγές δεν συνοδεύονται από επιστημονική τεκμηρίωση και δεν στηρίζονται σε ένα κρατικό δίκτυο κοινωνικών δομών. Όσο αυτό δεν υπάρχει όλες οι αλλαγές που προτείνονται θα διογκώσουν και δεν θα λύσουν το πρόβλημα. Επίσης είπαν ότι δεν πρέπει το νομοσχέδιο να πάει με τη μορφή επείγοντος, αλλά να υπάρξει συζήτηση ανάμεσα στα κόμματα. Δεν μπορεί κάτι τέτοιο να ψηφιστεί σε μια νύχτα.

Είμαστε αντίθετοι με την ιδιωτική διαμεσολάβηση και θεωρούμε ότι αποτελεί νέο πεδίο κερδοφορίας για τους ιδιώτες επιχειρηματίες.
Είμαστε θετικοί στην θέσπιση οικογενειακών δικαστηρίων και κοινωνικών δομών με ευθύνη του κράτους.
Μας προβληματίζει η υποχρεωτικότητα στην συνεπιμέλεια.
Δεν διασφαλίζονται οι ανάγκες ούτε των παιδιών, ούτε των γονιών.
Κατ’ επίφαση αναφέρεται η ισότητα, αφού υπάρχουν ταξικές διαφορές και όλες οι οικογένειες δεν είναι ίδιες.
Στεκόμαστε με ευθύνη ως ΚΚΕ στο σχέδιο νόμου.
Παρακολουθούμε και θέλουμε να βγει στην επιφάνεια η επιστημονική διαπάλη, καθώς και αυτή μέσα στα κόμματα.

Ο ευρωβουλευτής κ. Παπαδάκης είπε ότι η πολιτική της Ε.Ε για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής είναι μια αντιδραστική πολιτική. Επιβάλλει βάρη στην οικογένεια, και ιδιαίτερα στις γυναίκες. Στο πλαίσιο αυτό κινείται και ο νόμος.

Προβλέπει πως ότι δεν λύνει ο νόμος θα το παραπέμψει στην αγορά, αφού η λογική είναι «ο καθένας με τον παρά του»

Μας ενημέρωσε ακόμα ότι έχουν κάνει πρόταση νόμου για επίδομα στις μονογονεϊκές οικογένειες και για τη στήριξη των λαϊκών νοικοκυριών από τα χρέη. Ζητούν δομές που να στηρίζουν την οικογένεια, αλλά τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η ΝΔ την απέρριψαν.

Μας ευχαρίστησαν για την ανταλλαγή απόψεων.

Ήδη έχουμε κάνει επαφή με τους Οικολόγους Πράσινους, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝ.ΑΛ. και το ΜΕΡΑ25.

Η Επιτροπή για το οικογενειακό δίκαιο και την συναινετική συνεπιμέλεια